Verkkohuutokauppojen peruutusehdot valvonnan kohteena

Kuluttaja-asiamiehen valvonnassa palvelualustojen eli erilaisten verkkokauppapaikkojen kuluttajansuoja on noussut yhä tärkeämmäksi. Tänä vuonna kuluttaja-asiamies on puuttunut erityisesti verkkohuutokauppojen peruutusehtoihin. Käytettyjen ajoneuvojen huutokauppaan keskittynyt Honk.fi-palvelu sitoutui lokakuussa muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla. Huutokaupat.com:in kanssa ei saavutettu kaikilta osin neuvotteluratkaisua.

Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita Honk.fi-palvelun markkinoinnin, sopimusehtojen sekä etämyyntisäännösten noudattamisessa ja vaati alkuvuodesta yritystä muuttamaan toimintatapaansa.

Lokakuussa Honk Finland sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin, eli muun muassa tarjoamaan kuluttajille aina lakisääteisen 14 päivän peruuttamisoikeuden, jos se ei järjestä kuluttajansuojalain tarkoittamaa julkista huutokauppaa. Honk.fi tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden käydä tutustumassa kohteeseen ennakkoon ja jättämään tarjouksen kivijalkamyymälässä. Tämä ei kuitenkaan vastaa aitoa huutokauppatilannetta, jossa peruuttamisoikeutta ei ole pakko tarjota. Silloin kun kuluttajilla on lakisääteinen peruuttamisoikeus, sitä ei voi markkinoida lisäetuna.

Vastaavia ongelmia Huutokaupat.com-alustalla

Kuluttaja-asiamies on käsitellyt samantapaisia ongelmia Huutokaupat.com:in taustalla olevan Mezzoforten kanssa. Mezzoforte on sitoutunut tekemään muutoksia kokonaishinnan ilmoittamiseen ja selkeyttämään kuluttajan sopimuskumppanista annettavia tietoja palvelussa. Etämyynnin peruuttamisoikeudesta yrityksen kanssa ei ole päästy neuvotteluratkaisuun, joten asian käsittely jatkuu tältä osin.

Mezzoforte on kertonut järjestävänsä Huutokaupat.com:issa myytävistä kohteista huutokauppatilaisuuden toimitiloissaan. Tämän vuoksi kuluttajilla ei yrityksen mukaan olisi etämyynnin 14 päivän peruuttamisoikeutta. Kuluttaja-asiamies kuitenkin katsoo, ettei Mezzoforte järjestä julkista huutokauppaa sellaisella tavalla, että se voisi evätä kuluttajilta heidän lakisääteisen peruuttamisoikeutensa.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5/2019