Yllättäviä maksuja puhelinliittymän laskussa – myös operaattori kantaa vastuun

Monet kuluttajat havahtuivat kesällä ja alkusyksystä yllättäviin mobiilimaksutapahtumiin, jotka näkyivät puhelinliittymän laskussa. Kuluttajaviranomaisille tuli yhteydenottoja etenkin Ninjasplay-pelipalvelusta, josta veloitettiin Telian liittymälaskuilla.

Yhteydenotoissaan kuluttajat kertoivat, etteivät he mielestään olleet tehneet lainkaan sopimusta palvelun tilaamisesta, eivätkä he olleet antaneet Ninjasplaylle mitään henkilö-, laskutus- tai maksukorttitietojaan. Maksunsaajaksi laskulla ilmoitettiin Wireless Works B.V, joka on Alankomaissa toimiva yritys.

Kuluttaja-asiamies pyysi Wireless Worksilta selvitystä. Saapuneen selvityksen ja kuluttaja-asiamiehen tekemien havaintojen perusteella pelipalvelun tilausprosessissa oli lukuisia puutteita kuluttajansuojalainsäädännön valossa. Kuluttajille ei ilmoitettu tarvittavia ennakkotietoja selkeällä tavalla ja välittömästi ennen tilauksen tekemistä. Maksullisen tilauksen alkaminen jäi hämärän peittoon, eikä yritys käyttänyt vaadittavaa Mobiilimaksun tunnusta. Tilausvahvistus oli puutteellinen eivätkä kaikki olleet sellaista saaneet.

Ninjasplay-palvelun tarjoaminen Suomen markkinoille lopetettiin hyvin pian kuluttaja-asiamiehen valvonta-asian tultua vireille, eikä tarkemmille selvityksille sen vuoksi ollut tarvetta. Kuluttaja-asiamies kuitenkin huomautti yhtiötä havaitsemistaan puutteista sekä mobiilisisältöpalveluja koskevista säännöksistä, siltä varalta, että yhtiö aikoo jatkossa toimia Suomen markkinoilla.

Myös operaattorit ovat vastuussa mobiilimaksuista

Epäselvät mobiilimaksut ja sopimukset, joita kuluttaja ei selvästi ole hyväksynyt, eivät sido kuluttajaa. Jos tavaran tai palvelun veloitus on tehty liittymälaskulla, kuluttajalla on oikeus reklamoida myös laskuttavalle operaattorille. Operaattori on myyjän tai palveluntarjoajan kanssa yhtä lailla vastuussa veloituksen oikeellisuudesta. Samanlainen vastuu on luottokorttiyhtiöllä, jos maksamiseen on käytetty luottokorttia.

Kuluttaja-asiamies on jo aiemmalla linjaratkaisullaan kiinnittänyt Elisan, Telian ja DNA:n huomiota laissa säädettyyn teleoperaattorien yhteisvastuuseen tilanteissa, joissa kuluttaja maksaa tavaroita tai palveluita matkapuhelimellaan, ja ne veloitetaan liittymälaskulla. Operaattorit eivät saa antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa omista velvollisuuksistaan tai kuluttajan oikeuksista, kun kuluttaja ottaa operaattoriin yhteyttä mobiilimaksua koskevista laskuepäselvyyksistä.

Kuluttaja-asiamies on vuonna 2019 selvittänyt sekä Telian että Elisan prosesseja mobiilimaksujen laskuttajina. Tapauksissa kuluttaja-asiamies on kehottanut yhtiöitä varmistamaan, että niiden laskutusprosessit täyttävät lain ja Maksullisten puhelinpalveluiden eettisen lautakunnan (MAPEL) sääntöjen vaatimukset.

Mobiilimaksaminen yleistyy – muista olla tarkkana

Kuluttajien kannattaa olla tarkkaavaisia ja seurata aktiivisesti esimerkiksi puhelin- ja luottokorttilaskutustaan. Niistä saattaa joskus löytyä veloituksia, joista kuluttaja ei ole ollut tietoinen.

Mobiilimaksamisen yksinkertaisuus tekee siitä haavoittuvaisen väärinkäytöksille. Siksi on tärkeää, että operaattorit huolehtivat portinvartijoina siitä, että mobiilimaksaminen on kuluttajille turvallista. Teleyritysten vastuullinen toiminta lisää myös kuluttajien luottamusta mobiilimaksamiseen, mikä edistää maksutavan yleistymistä.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5/2019