Lausunto hallituksen esityksestä jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamiseksi (VN/20464/2021; YM030:00/2021)