Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta (VN/23782/2023)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.11.2023

Diaarinumero KKV/1429/03.02/2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta (VN/23782/2023)

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta. Kyseisessä esityksessä ehdotetaan, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksen mukaan kilpailuolosuhteiden tasapuolisuuden ja kuluttajien valinnanvapauden kannalta on lähtökohtaisesti tärkeää, että käyttötarkoitukseltaan yhtenevien ja alkoholipitoisuudeltaan samanvahvuisten alkoholijuomien myyntiä säädellään lainsäädännössä tasapuolisesti. Eri alkoholijuomia voi olla kansanterveydellisistä syistä perusteltua säännellä eri tavalla. Terveysvaikutuksiltaan samanlaisten juomien sääntely tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti olla neutraalia.