Aikakauslehdet saivat uudet ohjeet mainonnan ja toimituksellisen sisällön erottamiseen

Aikakausmedia on julkaissut käytännesäännöt siitä, miten aikakauslehtien on huolehdittava mainonnan tunnistettavuudesta. Kuluttaja-asiamies on kommentoinut sääntöjä ja pitää niitä tervetulleina.

Kuluttaja-asiamies neuvotteli vuonna 2013 Aikakausmedian kanssa advertioraaleista eli journalistista materiaalia muistuttavista mainoksista. Advertoriaalit muistuttavat ulkoasultaan lehden muita artikkeleita taitoltaan, kuvitukseltaan ja sisällöltään. Ainoa mainontaan liittyvä viittaus saattaa olla ilmoituksen yläreunassa oleva teksti ”Ilmoitus” tai ”Advertoriaali”.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnista on käytävä selvästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kuka on mainostaja. Advertoriaaleissa raja ei kuitenkaan aina ole ollut selvä. Ne saattavat vaikuttaa epäasiallisesti kuluttajan päätöksentekoon, koska kuluttaja kuvittelee niiden olevan puolueettomia lehtiartikkeleita ja luottaa niihin enemmän kuin mainoksiin.

Aikakausmedia on nyt vastannut kuluttaja-asiamiehen odotuksiin ja julkaissut käytännesäännöt mainonnan tunnistettavuudesta. Säännöissä korostetaan, että lukijan on aina voitava erottaa toimituksellinen sisältö ja mainonta toisistaan. Jos mainos muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ulkoasultaan, siihen on lisättävä sana ”mainos” selvästi erottuvalla tavalla.

Säännöissä todetaan myös, että lehden artikkelit eivät saa sisältää piilomainontaa. Jos osa lehden sisällöstä on tuotettu yhteistyössä jonkin yrityksen kanssa, asia on kerrottava lukijalle selvästi. Pelkkä yhteistyökumppanin logo ei riitä. Tavoitteena on, että lukija erottaa markkinoinnin muusta sisällöstä ilman tarkempaa perehtymistä.

Kuluttajan oikeus tunnistaa mainonta on yksi kuluttaja-asiamiehen lokakuussa 2013 julkistamista teeseistä. Kuluttaja-asiamies pitääkin toivottavana, että myös muut julkaisut kuin aikakauslehdet ottaisivat samankaltaiset säännöt käyttöön.

Advertoriaalien lisäksi kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota erityisesti blogimainontaan. Marraskuussa 2013 julkaistussa linjauksessa korostetaan, että blogien kautta markkinoivien yritysten ja ammattimaisten bloggaajien on otettava huomioon kuluttajansuojalain vaatimukset mainonnan tunnistettavuudesta.

Lue lisää:
Aikakausmedian käytännesäännöt mainonnan tunnistettavuudesta
Kuluttaja-asiamies seuraa advertoriaalien käyttöä: Mainonnan oltava aina tunnistettavaa (KKV:n tiedote 26.6.2013)

Kuluttaja-asiamiehen teesit 24.10.2013
Kuluttaja-asiamies: Piilomainonta kiellettyä myös blogeissa (KKV:n tiedote 18.11.2013)