Älä maksa Autonarvio.com -palveluun liittyvää perintävaatimusta

Jos olet saanut Autonarvio.com -palveluun liittyen perintävaatimuksen virolaiselta Storm & Mets Law Office -perintätoimistolta, älä maksa sitä. Vaaditut perintäkulut ylittävät Suomen lainsäädännön mukaiset määrät. Perintävaatimus on kuitenkin syytä erikseen kiistää sähköpostitse.

Lukuisat kuluttajat ovat saaneet Autonarvio.com -palvelulta laskuja, jotka koskevat heidän autonsa hinta-arviota. Kuluttajat ovat klikanneet Autonarvio.com-sivustolla aloituspainiketta ja tulleet samalla sidotuksi maksulliseen sopimukseen. Sitoutuminen on usein tapahtunut kuluttajan tietämättä. Lisäksi kuluttajaviranomaisten saamien yhteydenottojen mukaan laskuja on lähetetty myös kuluttajille, jotka eivät ole klikanneet lainkaan aloituspainiketta tai jotka eivät ole edes käyneet yhtiön sivustoilla.

Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan Autonarvio.com -sivusto antaa harhaanjohtavan kuvan sopimuksen syntymiseen liittyvistä tekijöistä. Jos kuluttaja katsoo tulleensa asiassa harhaanjohdetuksi, maksuvaatimus on syytä kiistää. Jos kuluttaja ei ole tilannut palvelua, lasku on aiheeton ja sitä ei tarvitse maksaa. Laskuun kannattaa kuitenkin joka tapauksessa reagoida tekemällä yritykselle kirjallinen reklamaatio.

Nyt kuluttajat, jotka ovat jättäneet Autonarvio.comin laskun maksamatta, ovat saaneet sitä koskevia perintävaatimuksia virolaiselta Storm & Mets Law Officelta. Lähettäjä vaatii maksamaan kirjeessä olevan summan virolaiselle pankkitilille ja ilmoittaa myös harkitsevansa asian siirtämistä oikeuden käsiteltäväksi. Kirjeessä kuitenkin luvataan, että jos kirjeen saaja kiistää vaatimuksen sähköpostitse, asiassa ei ryhdytä toimenpiteisiin, ennen kuin häneen on oltu yhteydessä.

Kuluttaja-asiamies korostaa, että vaadittua summaa ei ole syytä maksaa. Vaatimukseen sisältyvät perintäkulut ylittävät ne enimmäismäärät, joita kuluttajilta voidaan Suomen perintälain mukaan periä. Jos koko perinnän peruste on kiistanalainen, perintätoimia ei saa jatkaa ennen asian selvittämistä.

Toimintaohjeet perintävaatimuksen saaneille

Lähetä osoitteeseen finland@stormmets.ee sähköpostiviesti, jossa ilmoitat kiistäväsi sinuun kohdistetun perintävaatimuksen. Voit käyttää apuna alla olevia malleja.

  • Jos et ole käynyt Autoarvio.com:in sivustoilla tai jos et ole painanut ”aloita nyt” -painiketta, käytä viestissäsi seuraavaa mallia: Vastustan vaatimustanne. En ole tilannut vaatimuksen perusteena olevaa palvelua. Perintäkuluvaatimuksenne on lisäksi lainvastainen.
  • Jos olet painanut ”aloita nyt” -painiketta, mutta et ole ymmärtänyt asian johtavan sitovaan sopimukseen, käytä viestissäsi seuraavaa mallia:
    Vastustan vaatimustanne. Väitetty tilaus on saatu aikaan minua harhauttamalla. Aloita nyt -painikkeen merkitys tilauksen vahvistuksena ei ole tullut selvästi esiin. Perintäkuluvaatimuksenne on lisäksi lainvastainen.
  • Mainitse sähköpostiviestissäsi myös perintäkirjeeseesi merkitty viitenumero.

Lue lisää:
Kuluttaja-asiamies varoittaa epäselvistä autonarviointisivustoista (KKV:n tiedote 10.10.2013)