Betala inte inkassokrav i anknytning till tjänsten Autonarvio.com

Om du i anknytning till tjänsten Autonarvio.com har fått ett inkassokrav från den estniska inkassobyrån Storm & Mets Law Office ska du inte betala det. Indrivningskostnaderna som krävs överskrider de belopp som anges i Finlands lagstiftning. Det är dock skäl att separat bestrida inkassokravet per e-post.

Flera konsumenter har fått fakturor av tjänsten Autonarvio.com angående bedömning av priset på deras bilar. Konsumenterna har klickat på startknappen på Autonarvio.com-webbplatsen och samtidigt förbundit sig till ett avgiftsbelagt avtal. Och det har ofta skett utan att konsumenten varit medveten om saken. Enligt de anmälningar som konsumentmyndigheterna tagit emot har det dessutom skickats fakturor även till sådana konsumenter som inte har klickat på startknappen eller ens besökt bolagets webbplats.

Enligt konsumentombudsmannen ger webbplatsen Autonarvio.com en vilseledande bild av de faktorer som leder till att ett avtal uppstår. Om en konsument anser att han eller hon har vilseletts är det skäl att bestrida betalningskravet. Om konsumenten inte har beställt tjänsten är fakturan obefogad och behöver inte betalas. Det lönar sig dock i vilket fall som helst att reagera på fakturan genom att göra en skriftlig reklamation till företaget.

Nu har konsumenter, som låtit bli att betala fakturan från Autonarvio.com, fått ett inkassokrav på fakturan från estniska Storm & Mets Law Office. Avsändaren kräver att beloppet i brevet betalas till ett estniskt bankkonto och meddelar att man också överväger att föra saken till domstol. I brevet lovas det emellertid att om brevets mottagare bestrider kravet per e-post, kommer inga åtgärder att vidtas före personen har kontaktats.

Konsumentombudsmannen betonar att det inte finns någon anledning att betala beloppet som utkrävs. De indrivningskostnader som ingår i kravet överskrider de maximibelopp som kan indrivas av en konsument enligt Finlands indrivningslag. Om hela indrivningens motivering är omtvistad får indrivningsprocessen inte fortsätta före ärendet utretts.

Anvisningar för de som fått ett inkassokrav

Skicka till adressen finland@stormmets.ee ett e-postmeddelande i vilket du meddelar att du ämnar bestrida inkassokravet som riktas mot dig. Du kan använda mallarna nedan som hjälp.

  • Om du inte har besökt Autoarvio.coms webbplats eller om du inte har klickat på knappen ”aloita nyt” (start), använd följande mall i ditt meddelande:*
    Jag bestrider ert krav. Jag har inte beställt den tjänst som utgör grunden för ert krav.  Ert krav på indrivningskostnader är dessutom lagstridig.
  • Om du har klickat på knappen ”aloita nyt” (start) men inte förstått att det leder till ett bindande avtal, använd följande mall i ditt meddelande:
    Jag bestrider ert krav. Den påstådda beställningen har fåtts till stånd genom att vilseleda mig. Betydelsen av startknappen (aloita nyt-knappen) som bekräftelse av beställningen har inte tydliggjorts. Ert krav på indrivningskostnader är dessutom lagstridig.
  • Ange i ditt e-postmeddelande också referensnumret i inkassobrevet.

Läs mera:
Konsumentombudsmannen varnar för oklara bilvärderingswebbplatser, KKV:s meddelande 10.10.2013