Aluehallintovirastot tarkastavat eläinlääkäriasemien verkkosivujen hinnastoja

Aluehallintovirastot toteuttavat maalis-toukokuussa 2015 valvontakampanjan, jossa tarkastetaan, noudattavatko eläinlääkäriasemat hinnaston ilmoittamista verkkosivuilla koskevia säännöksiä.

Lemmikkieläinten määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti. Lemmikkiä joutuu tarpeen vaatiessa hoidattamaan eläinlääkärillä, mistä aiheutuu omistajalle kuluja. Mahdollisuus vertailla eri eläinlääkäriasemien hintoja onkin kuluttajille tärkeää.

Helpoiten vertailu tapahtuu eri eläinlääkäriasemien verkkosivuja selaamalla. Jotta vertailu olisi mahdollista, palveluntarjoajan on kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen mukaan pidettävä hinnasto esillä verkkosivuillaan. Hinnastossa on esitettävä myyntihinnat, tai jos täsmällisiä myyntihintoja ei voida esittää, tiedot myyntihintojen määräytymisperusteista (esimerkiksi X € / tunti).

Jos erilaisia palveluja on niin paljon, että kaikkien hintoja ei ole mahdollista merkitä hinnastoon, riittää, että hinnastoon merkitään tavallisimpien palveluiden myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet. Hinnastossa on kuitenkin silloin oltava maininta täydellisestä, kaikki palvelut sisältävästä hinnastosta ja annettava sen tiedot kuluttajalle hänen niitä pyytäessään.

Eläinlääkäriasemat tarjoavat tyypillisesti paljon erilaisia palveluja ja hinnat vaihtelevat usein eläinlajeittain. Siksi valvontakampanjassa pidetään riittävänä, että eläinlääkäriasemat kertovat hinnastossaan tavallisimpien palvelujen ja maksujen myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet kahdelle yleisimmin hoidetulle eläinlajille, tyypillisesti kissalle ja koiralle. Jos palvelujen määrästä tai muusta vastaavasta syystä johtuvaa estettä täydellisen hinnaston esittämiselle ei ole, tulee verkkosivuilla esittää kaikki myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet.

Valvontakampanjan tuloksista tiedotetaan myöhemmin keväällä 2015.