Regionförvaltningsverken granskar prislistorna på veterinärstationernas webbplatser

Regionförvaltningsverken genomför under perioden mars–maj 2015 en tillsynskampanj där man kontrollerar om veterinärstationerna följer bestämmelserna om prisinformation på sina webbplatser.

Antalet sällskapsdjur i Finland har ökat i jämn takt. Ägare till sällskapsdjur kan bli tvungna att ta sitt djur till en veterinär, vilket medför kostnader för ägaren. Därför är det viktigt för konsumenterna att kunna jämföra olika veterinärstationers priser.

Enklast jämför man genom att titta på de olika stationernas webbsidor. För att priserna ska kunna jämföras är tjänsteleverantören enligt förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter skyldig att tillhandahålla en prislista på sin webbplats. I prislistan ska försäljningspriserna anges, eller om exakta priser inte kan anges, ska grunderna för hur priserna bestäms anges (till exempel X €/timme).

Om så många olika tjänster erbjuds, att alla priser inte kan anges i prislistan, räcker det med att försäljningspriserna på de vanligaste tjänsterna eller grunderna för hur de bestäms anges i prislistan. I webbprislistan ska då ändå den fullständiga prislistan, där priserna på alla tjänster finns, nämnas och dess information ges till konsumenten om hen frågar efter den.

Veterinärstationerna erbjuder ofta ett stort antal olika tjänster och priserna varierar ofta enligt djurart. Därför räcker det i tillsynskampanjen att veterinärstationerna i prislistan anger försäljningspriserna på de vanligaste tjänsterna eller grunderna för hur de bestäms för de två vanligaste djurarterna som man behandlar, vanligen hund och katt. Om tjänsternas antal eller annan motsvarande orsak inte förhindrar att den fullständiga prislistan presenteras, ska försäljningspriserna på alla tjänster eller grunderna för hur de bestäms anges på webbplatsen.

Vi informerar om tillsynskampanjens resultat senare i våren 2015.