Apteekkisääntelyn uudistamiseksi tarvitaan rohkeita askeleita

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan apteekkialalle esitetyt muutokset vievät sääntelyä oikeaan suuntaan, mutta eivät vielä tuo alalle todellista kilpailua.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut apteekkialan uudistamisesta kaksi hallituksen esitystä vuonna 2018 hallituksen linjausten pohjalta. KKV kannattaa 18.10.2018 antamassaan lausunnossa muun muassa eräiden itsehoitolääkkeiden hinnan muuttamista enimmäishinnaksi, jolloin apteekit voisivat käydä hintakilpailua. Kuluttajat hyötyvät, jos itsehoitolääkkeiden hinnat laskevat hintakilpailun mahdollistuessa.

KKV toivoo, että esitetyt muutokset viedään ripeästi eteenpäin eduskuntakäsittelyyn ja että aikaisemmin annettujen apteekkien perustamisen helpottamista koskevien ehdotusten käsittelyä valiokunnissa kiirehdittäisiin. Aikaisemmilla hallituskausilla apteekkitoimintaa koskevat hallituksen esitykset ovat rauenneet eduskunnassa.

Vaikka STM:n esittämät muutokset apteekkialalle ovat askel kilpailullisempaan suuntaan, ne ovat vielä riittämättömiä lääkejakelumarkkinoiden kilpailun avaamiseksi. Sääntelyn kokonaisuudistus edellyttää huolellista vaikutusarviointia, mutta alan erityispiirteet eivät ole syy jättää hyödyntämättä yritysten välistä kilpailua siltä osin kuin se voi toimia kuluttajia ja kansantaloutta hyödyttävällä tavalla. KKV tuo esiin näkemyksiään apteekkialan uudistamisesta blogikirjoituksessaan.

KKV:n keskeisimmät apteekkialaa koskevat muutosehdotukset

  • Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että apteekkilupa myönnettäisiin kaikille lain edellytykset täyttäville eikä apteekkien määrälle tai sijainnille pitäisi olla rajoituksia.
  • Alalle tulon esteiden lisäksi tulisi purkaa myös elinkeinon harjoittamista hankaloittavia säännöksiä.
  • Lääkkeiden säännelty apteekkitason hinta tulisi muuttaa enimmäishinnaksi, jolloin apteekit voisivat käydä hintakilpailua. Hintakilpailu kannattaa toteuttaa ensi vaiheessa itsehoitolääkkeissä nyt esitetyllä tavalla.

Lisätietoja:

Lue lisää: