Aurora Kaasunjakelu Oy ja kuluttaja-asiamies neuvotteluratkaisuun kaasun siirtohinnan korotuksesta

Kuluttaja-asiamiehen ja Auroran neuvottelun lopputuloksena Aurora kohtuullistaa kuluttajahintojensa korotusta.  

Kuluttaja-asiamiehen ja Auroran neuvottelutulos kohtuullistaa yhtiön 1.1.2016 lukien voimaantulleita hinnankorotuksia. Esimerkiksi liesikaasua käyttävillä Kotiliesi-asiakkailla hinnankorotus oli tuolloin noin 47 prosenttia ja lämmityskaasua käyttävillä Kotikulta-asiakkailla noin 20 prosenttia. Neuvotteluratkaisu merkitsee sitä, että molemmissa tariffeissa vuosihinnan muutos vuosina 2015-2016 jää noin 15 prosenttiin verollisilla keskihinnoilla laskettuna.

Sopimus koskee sekä liesikaasua että lämmityskaasua käyttäviä Auroran kuluttaja-asiakkaita. Kohtuullistaminen toteutetaan alentamalla siirtohintoja väliaikaisesti heinäkuun alusta lukien vuoden 2016 loppuun saakka niin, että Auroran maakaasun siirron verolliset keskihinnat kohoavat vuodesta 2015 noin 15 prosenttia. Keskimääräisen kuluttajan kaasunsiirron vuosikustannus nousee liesiasiakkailla noin 15 – 18 euroa ja kaasulämmitysasiakkailla noin 150 euroa.

”Neuvotteluratkaisuun pääseminen Auroran kanssa oli tervetullut. Muussa tapauksessa olisi jouduttu käyttämään kuluttaja-asiamiehen muita valvontakeinoja, kuten ryhmävalitusta tai ryhmäkannetta, jolloin ratkaisun saaminen asiaan olisi voinut kestää jopa vuosia”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Kuluttaja-asiamiehen ja Auroran neuvotteluratkaisu koskee ainoastaan yksittäisen kertakorotuksen kohtuullisuutta, ei koko maakaasun verkkoliiketoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta. Sitä valvoo Energiavirasto neljän vuoden valvontajaksoissa. Kuluttaja-asiamies kannattaa lainsäädännön muutoksia, joilla sekä sähkön- että kaasunsiirron kertakorotuksille säädettäisiin katto.

Aurora on ilmoittanut aikovansa korottaa kuluttajahintojaan seuraavan kerran vuoden 2016 lopussa, mikä tarkoittaisi noin 15 prosentin hinnankorotusta vuoden 2016 vuosihintatasoon verrattuna.