Förhandlingslösning mellan Aurora Kaasunjakelu Oy och konsumentombudsmannen om prishöjning på gasöverföring

Förhandlingarna mellan konsumentombudsmannen och Aurora leder till att Aurora jämkar höjningen av sina konsumentpriser.  

Resultatet av förhandlingarna mellan konsumentombudsmannen och Aurora innebär att bolaget jämkar de prishöjningar som trädde i kraft den 1 januari 2016. För till exempel Kotiliesi-kunder som använder spisgas var prishöjningen vid årsskiftet cirka 47 procent och för Kotikulta-kunder som använder värmegas cirka 20 procent. Förhandlingsresultatet innebär att årsprisförändringen för båda tarifferna stannar på 15 procent åren 2015–2016, beräknad på genomsnittspriset inklusive skatt.

Avtalet gäller Auroras konsumentkunder, både de som använder spisgas och de som använder värmegas. Jämkningen genomförs genom en tillfällig sänkning av överföringspriserna – från och med juli till slutet av 2016 – så att genomsnittspriserna inklusive skatt för överföringen av Auroras naturgas stiger med cirka 15 procent från 2015. För en genomsnittlig konsument stiger årskostnaden för gasöverföringen med cirka 15–18 euro för spisgas och med cirka 150 euro för värmegas.

”Förhandlingslösningen med Aurora var välkommen. Om vi inte hade nått en lösning hade vi varit tvungna att tillgripa andra tillsynsmetoder som står till konsumentombudsmannens förfogande, såsom gruppklagomål eller grupptalan, vilket kunde ha lett till att en lösning skulle ha dröjt flera år”, konstaterar konsumentombudsman Päivi Hentunen.

Förhandlingslösningen mellan konsumentombudsmannen och Aurora gäller endast skäligheten i en enskild höjning, inte skäligheten i prissättningen inom hela nätaffärsverksamheten för naturgas. Den övervakas av Energiverket i fyra års övervakningsperioder. Konsumentombudsmannen stödjer lagändringar som skulle innebära ett tak för enskilda höjningar av överföringspriset för både el och gas.

Aurora har meddelat att nästa höjning av konsumentpriserna kommer att ske i slutet av 2016, vilket skulle innebära en prishöjning på cirka 15 procent jämfört med prisnivån 2016.