Caruna ja kuluttaja-asiamies löysivät neuvotteluissa ratkaisun – Caruna jaksottaa hinnankorotukset pidemmälle ajanjaksolle

Kuluttaja-asiamiehen ja Carunan neuvottelujen lopputuloksena Carunan ilmoittamat korotukset eivät tule voimaan 1.3.2016 täysimääräisinä, vaan Caruna alentaa sähkönsiirron kiinteitä perusmaksuja 25 prosentilla helmikuun 2017 loppuun saakka. Ryhmäkanteen nostamiselle ei enää ole tarvetta.

Caruna laskee sähkönsiirron kiinteitä perusmaksuja tulevilta 12 kuukaudelta kaikille asiakkailleen molemmissa verkkoyhtiöissään 25 prosenttia. Hyvitys tasoittaa hinnannousua myös vuonna 2017. Lisäksi Caruna sitoutuu siihen, että se ei tee uusia hinnankorotuksia vuonna 2017.

Muutoksen ansiosta sähkönsiirron vuosittainen kustannusten nousu jää asiakkaan sähkön kulutuksesta riippuen keskimäärin alle 15 prosenttiin sähkönsiirto-osuuden verollisesta loppusummasta. Esimerkiksi kerrostalossa asuvalla 2 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavalla asiakkaalla korotus on noin 23 euroa vuodessa ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa 18 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavalla asiakkaalla noin 140 euroa vuodessa.

Ryhmäkanne oli neuvottelujen aikana esillä yhtenä vaihtoehtona ja kuluttaja-asiamies harkitsi sen käyttöä vakavasti.

”Ryhmäkanne on kuitenkin aina viimesijainen keino, johon turvaudutaan, jos mikään muu keino ei toimi. Ratkaisun saaminen tuomioistuimesta kestää vuosia. Tässä tapauksessa kuluttajat olisivat maksaneet koko sen ajan korotettuja hintoja. Nyt korotus saatiin neuvoteltua kohtuulliselle tasolle ennen kuin hinnanmuutos tuli voimaan”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Kuluttaja-asiamiehen ja Carunan neuvotteluratkaisu koskee ainoastaan yksittäisen kertakorotuksen kohtuullisuutta, ei koko sähkön verkkoliiketoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta. Sitä valvoo Energiavirasto neljän vuoden valvontajaksoissa. Kuluttaja-asiamies kannattaa lainsäädännön muutoksia, joilla kertakorotuksille säädettäisiin katto.

Liite: Keskimääräinen vuositason korotus asiakasryhmittäin (pdf)