Förhandlingarna mellan Caruna och konsumentombudsmannen ledde till en lösning – Caruna höjer priserna stegvis under en längre period

Resultatet av förhandlingarna mellan konsumentombudsmannen och Caruna är att de utannonserade prishöjningarna inte genomförs fullt ut den första mars 2016, utan Caruna sänker de fasta grundavgifterna för elöverföring med 25 procent fram till februari 2017. Det finns inte längre behov av en grupptalan.

Under den kommande 12-månadersperioden sänker Caruna de fasta grundavgifterna för elöverföring för alla sina kunder med 25 procent. Ändringen gäller Carunas båda nätbolag. Kompenseringen jämnar ut prishöjningen även under 2017. Caruna förbinder sig dessutom att inte genomföra nya prishöjningar 2017.

Tack vare ändringen kommer den årliga ökningen av kostnaderna för elöverföringen – beroende på kundens elförbrukning – att i genomsnitt bli under 15 procent av den skattebelagda slutsumman på elöverföringsandelen. För till exempel kunder som bor i flervåningshus och som förbrukar 2 000 kWh per år blir höjningen cirka 23 euro per år medan kunder i eluppvärmda egnahemshus med en årlig förbrukning på 18 000 kWh kommer att få en höjning på cirka 140 euro per år.

Grupptalan ingick som ett alternativ under förhandlingarna och konsumentombudsmannen övervägde allvarligt denna möjlighet.

”Grupptalan är emellertid alltid den sista utvägen, som man tillgriper om inget annat fungerar. Ett avgörande i domstol tar flera år i anspråk. Konsumenterna skulle i så fall ha betalat det högre priset under hela den tiden. Ny lyckades vi förhandla oss till en måttlig höjning innan prisjusteringen trädde i kraft”, konstaterar konsumentombudsman Päivi Hentunen.

Konsumentombudsmannens och Carunas förhandlingslösning gäller endast skäligheten i en enskild höjning, inte skäligheten i prissättningen inom hela nätaffärsverksamheten. Den övervakas av Energiverket i fyra års övervakningsperioder. Konsumentombudsmannen stödjer lagändringar som skulle innebära ett tak för enskilda höjningar.