Carunan asiakkailla mahdollisuus riitauttaa oman sähkönsiirtomaksunsa kohtuullisuus

Vaikka kuluttaja-asiamies ei vie Caruna-asiaa eteenpäin ryhmäkanteena, jokainen Carunan asiakas voi halutessaan viedä omaa sähkönsiirtomaksuaan koskevan hinnankorotuksen kohtuullisuuden ratkaistavaksi kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimeen.

Kuluttaja-asiamies on saanut palautetta kuluttajilta, jotka ovat tyytymättömiä Carunan ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelutulokseen. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että Caruna laski alun perin ilmoittamiaan sähkönsiirron kiinteitä perusmaksuja niin, että verollisten sähkönsiirtokustannusten nousu on keskimäärin alle 15 %.

Kuluttaja-asiamiehellä on mahdollisuus puuttua ainoastaan kertakorotuksen kohtuuttomuuteen. Lainsäädännössä ei määritellä tarkemmin kohtuuttomuuden rajoja. Kuluttaja-asiamies pitääkin tärkeänä, että sähkön siirtohinnan kertakorotuksen suuruudelle saataisiin lainmuutoksella katto. Energiavirasto valvoo sähkön verkkoliiketoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta neljän vuoden valvontajaksoissa.

Lisätietoja:

Caruna ja kuluttaja-asiamies löysivät neuvotteluissa ratkaisun – Caruna jaksottaa hinnankorotukset pidemmälle ajanjaksolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 18.2.2016.