Carunas kunder har möjlighet att bestrida att avgiften för deras elöverföring är skälig

Även om konsumentombudsmannen inte går vidare med Caruna-affären i form av en grupptalan, kan var och en av Carunas kunder lämna skäligheten i höjningen av priset på sin elöverföringsavgift till konsumenttvistenämnden eller domstolen för avgörande.

Konsumentombudsmannen har fått återkoppling av konsumenter som är missnöjda med resultatet av förhandlingarna mellan Caruna och konsumentombudsmannen. Förhandlingarna resulterade i att Caruna sänkte de fasta avgifter för elöverföring som bolaget ursprungligen hade meddelat på så sätt att förhöjningen av kostnaderna för elöverföring i snitt blir mindre än 15 procent.

Konsumentombudsmannen kan endast befatta sig med en oskälig engångshöjning. Några gränser för vad som är oskäligt bestäms inte närmare i lagstiftningen. Konsumentombudsmannen anser det därför viktigt att en maximal engångshöjning av elöverföringspriset ska kunna fastställas genom en lagändring. Energiverket övervakar i övervakningsperioder på fyra år att prissättningen inom elnätsverksamheten håller sig på skälig nivå.

Förhandlingarna mellan Caruna och konsumentombudsmannen ledde till en lösning – Caruna höjer priserna stegvis under en längre period. KKVs meddelande 18.2.2016.