Eikö taksimatka sujunut niin kuin piti? – Ongelmista voi saada hyvitystä

Taksimatkaan liittyvistä ongelmista kannattaa ilmoittaa aina ensin taksikeskukseen tai taksiyritykseen. Valituksen tekemisessä voi hyödyntää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) reklamaatioapuria. Jos asia ei selviä, apua saa kuluttajaneuvonnasta.

Taksimatka saattaa joskus poiketa siitä, mitä on alun perin sovittu. Tilattua taksia ei koskaan tule, sen hinta on kalliimpi kuin mitä luvattiin tai kuljettajan ammattitaidossa on puutteita esimerkiksi siten, että reitin valinta ei ole kuluttajan kannalta tarkoituksenmukainen. Tällaisissa tilanteissa matkustajan kannattaa aina ensin ottaa yhteyttä siihen tahoon, jolta taksi on tilattu eli taksikeskukseen tai taksiyrittäjään.

Kyydin itse maksaneet asiakkaat voivat hyödyntää valituksen tekemisessä KKV:n reklamaatioapuria, joka auttaa laatimaan kirjallisen reklamaation yritykselle. Jos asia ei etene, matkustaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, joka auttaa kiistan selvittelyssä. Reklamaatioapuri ja kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta kuluttajaneuvonta.fi. Kelan tai kunnan maksamista kyydeistä voi olla suoraan yhteydessä niihin.

”Virhetilanteissa on tärkeää, että kuluttajat käyttävät oikeuksiaan. Kuljettajalta kannattaa pyytää kuitti, koska se helpottaa ongelman selvittämistä”, sanoo lakimies Jukka Kaakkola KKV:sta.

”Taksimarkkinoiden muuttuminen liikennepalvelulain voimaantulon myötä vaikuttaa varmasti taksimatkustajan arkeen. Uusiin käytäntöihin kannattaakin tutustua etukäteen, jotta taksin käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa myös jatkossakin”, sanoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs Trafista.

Millaista hyvitystä virheellisestä taksipalvelusta voi saada?

Taksipalveluiden virhe hyvitetään ensisijaisesti hinnanalennuksella, joka vastaa virheen merkitystä. Jos virheestä on aiheutunut matkustajalle kustannuksia, kuten puhelinkuluja, niistä voi vaatia vahingonkorvausta. Pahasta mielestä, henkisestä kärsimyksestä tai vapaa-ajan menetyksestä ei kuitenkaan saa vahingonkorvausta. Sopimuksen purku on yleensä mahdollista vain, jos virhe on olennainen.

Lisätietoja: