Gick inte taxiresan som planerat? – Du kan få gottgörelse för problem

Det lönar sig alltid att först meddela om problem i anslutning till taxiresan till taxicentralen eller taxiföretaget. När du gör ett klagomål kan du ha nytta av Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) reklamationstjänst. Om du inte får klarhet i ärendet får du hjälp av konsumentrådgivningen.

Ibland kan taxiresan avvika från vad man från början kommit överens om. En beställd taxi kommer inte, priset är högre än vad som utlovats eller det finns brister i förarens yrkeskunskaper då hen till exempel inte har valt en för konsumenten ändamålsenlig rutt. I dessa situationer lönar det sig alltid för resenären att först kontakta den aktör varifrån taxin beställdes, dvs. taxicentralen eller taxiföretagaren.

För att göra ett klagomål kan kunder som betalat resan själva använda KKV:s reklamationstjänst, som hjälper konsumenten att göra upp en skriftlig reklamation till företaget.Om ärendet inte framskrider, kan resenären kontakta konsumentrådgivningen som hjälper till att reda ut tvisten. Reklamationstjänsten och kontaktuppgifter till konsumentrådgivningen finns på adressen www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning. När det gäller resor som FPA eller kommunen bekostat kan du ta direkt kontakt med dem.

”När det blir fel är det viktigt att konsumenter utövar sina rättigheter. Det lönar sig att be föraren om ett kvitto eftersom det gör det lättare att reda ut problemet”, berättar jurist Jukka Kaakkola på KKV.

”Omvälvningen på taximarknaden på grund av ikraftträdandet av lagen om transportservice kommer säkert att påverka taxiresenärens vardag. Det lönar sig att bekanta sig med den nya praxisen på förhand så att det går så smidigt som möjligt att anlita taxi även i fortsättningen”, berättar avdelningschef Kimmo Pylväs på Trafi.

Vilken slags gottgörelse kan man få när det går fel?

Ett fel i taxitjänsterna kompenseras i första hand genom en prisrabatt som motsvarar felets betydelse. Om felet har föranlett kostnader för resenären, såsom telefonkostnader, kan man kräva ersättning för dessa. Dåligt humör, själsligt lidande eller förlust av fritid ger dock inte rätt till skadestånd. I allmänhet är det möjligt att häva avtalet endast om felet är väsentligt.

Mer information: