Eläinlääkäriasemien verkkosivuilla ilmoitetuissa hinnastoissa puutteita

Aluehallintovirastojen toteuttama valvontakampanja osoitti, että kaikki eläinlääkäriasemat eivät tunne hintamerkintäasetuksen vaatimusta hinnaston esittämisestä verkkosivuilla.

Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta annetun asetuksen eli ns. hintamerkintäasetuksen mukaan palveluntarjoajan on julkaistava hinnasto verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä. Hinnaston ansiosta kuluttajilla on mahdollisuus vertailla eri yritysten hintoja.

Hinnastossa on esitettävä myyntihinnat, tai jos täsmällisiä myyntihintoja ei voida esittää, tiedot myyntihintojen määräytymisperusteista (esimerkiksi X € / tunti). Jos erilaisia palveluja on niin paljon, että kaikkien hintoja ei ole mahdollista merkitä hinnastoon, riittää, että hinnastoon merkitään tavallisimpien palveluiden myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet. Hinnastossa on tällöin oltava maininta täydellisestä, kaikki palvelut sisältävästä hinnastosta ja kuluttajalle on annettava sen tiedot hänen niitä pyytäessään.

Aluehallintovirastot selvittivät, kuinka hyvin eläinlääkäriasemat noudattavat velvollisuutta hinnaston esittämisestä verkkosivustoilla. Valvontakampanja toteutettiin maalis-toukokuussa 2015 kaikkien aluehallintovirastojen alueilla sekä Ahvenanmaalla ja sen aikana tarkistettiin yhteensä lähes 260 verkkosivustoa. Kampanjan tavoitteena oli myös edistää hintamerkintäsäännösten tunnettuutta ja niiden noudattamista.

Hieman alle puolella tarkastetuista verkkosivustoista oli puutteita hinnaston ilmoittamisessa.  Useimmiten hinnastoa ei ilmoitettu verkkosivuilla lainkaan tai se oli hyvin suppea. Suurin osa puutteista johtui siitä, ettei yritys ollut tietoinen velvoitteesta pitää palveluhinnasto esillä myös verkkosivuilla. Havaitut puutteet korjattiin pääsääntöisesti nopeasti sen jälkeen kun aluehallintovirasto oli ollut elinkeinonharjoittajaan yhteydessä.

Valvontakampanja lisäsi eläinlääkäriasemien tietoisuutta hintamerkintäasetuksen sisällöstä. Yritykset saivat tarkastajilta tarvittaessa tietoa myös muista hintojen merkitsemiseen liittyvistä velvoitteista.

Aluehallintovirastot ja kuluttaja-asiamies jatkavat palveluhinnastojen esilläpitoon liittyvää valvontaa osana yleisiä hinnan ilmoittamista koskevia valvontatehtäviään.

Lue lisää:

KKV:n tiedote 4.3.2015: Aluehallintovirastot tarkastavat eläinlääkäriasemien verkkosivujen hinnastoja