Elisa muutti virheellistä 5G-liittymien markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta

Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, että Elisa Oyj markkinoi kuluttajille puhelinliittymiä ja mobiililaajakaistaliittymiä 5G-liittyminä. 5G-verkko ei ole vielä yleisesti käytössä eikä 5G-päätelaitteita ole vielä Suomessa kuluttajien saatavilla. Tosiasiassa liittymät toimivat 4G-liittyminä. Kuluttaja-asiamies vaati, että Elisa Oyj muuttaa 5G-liittymien markkinointiaan eikä anna kuluttajille totuudenvastaisia tietoja tuotteista. Elisa on sitoutunut toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset markkinointiinsa.

Elisa on markkinoinut loppukeväästä ja alkukesästä kuluttajille Saunalahti Huoleton 5G Ready ja Saunalahti Huoleton 5G -puhelinliittymiä sekä Saunalahti Mobiililaajakaista 5G Ready ja Saunalahti Mobiililaajakaista 5G -mobiililaajakaistaliittymiä. Ottaessaan asian vireille toukokuussa kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota siihen, että markkinoinnissa tuotteet esitettiin 5G-liittyminä.

Markkinointi ei saa olla totuudenvastaista – 5G-liittymiin on vielä matkaa

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Elisa muuttaa markkinointiaan siten, ettei liittymien nimissä tai mainosteksteissä esitetä liittymiä 5G-liitty­minä. Elisa korostaa jatkossa kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla liittymien ominaisuuksissa, että ne toimivat 4G-liittyminä, kunnes 5G-verkko on yleisesti Elisan asiakkaiden käytössä.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tietoja, jos ne ovat omiaan saamaan kuluttajan tekemään ostopäätöksen, jota tämä ei muuten olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tiedot voivat muun muassa koskea tuotteen olemassaoloa, saatavuutta tai keskeisiä ominaisuuksia. Elisan markkinointi esitti liittymät 5G-liittyminä, vaikka 5G-verkko ei vielä ole käytössä eikä siinä voi käyttää kuluttajaliittymiä. Tosiasiassa liittymät toimivat 4G-verkossa, kunnes 5G-verkko on yleisesti Elisan asiakkaiden käytössä. Kuluttajille ei myöskään ole tarjolla 5G-laitteita, jotka hyödyntäisivät 5G-ominaisuuksia.

Elisalla on Viestintäviraston myöntämä radiolupa 5G-tekniikan testaamiseen. Valtakunnallisesti 5G-verkon rakentaminen on kuitenkin alkamassa vasta varsinaisten lupien myöntämisen jälkeen, minkä on arvioitu ajoittuvan syksyyn 2018. Tällöin verkko saataisiin käyttöön mahdollisesti vuoden 2019 aikana. Monet laitevalmistajatkin vasta kehittävät 5G-tuotteita. Käytännössä kuluttajat pääsevät hyötymään 5G-verkosta ja 5G-liittymistään pääosin vasta 2020-luvulla.

Jos kuluttaja kokee tulleensa harhaanjohdetuksi Elisan 5G-markkinoinnin virheellisten tietojen johdosta, on yksittäisillä liittymän hankkineilla kuluttajilla mahdollisuus reklamoida tilanteestaan Elisalle. Kuluttaja voi vaatia uuden liittymäsopimuksen purkamista ja halutessaan myös paluuta vanhaan sopimukseen ja hinnaneron palauttamista. Elisa ratkaisee hyvitysvaatimukset tapauskohtaisesti. Liittymät ovat toistaiseksi voimassa olevia, jolloin kuluttaja voi myös halutessaan irtisanoa sopimuksen.

Kuluttaja-asiamies on neuvotellut 5G-markkinoinnista Elisan kanssa heinäkuussa 2018 ja Elisa on sitoutunut toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset markkinointiinsa ja on viestinyt niistä asiakkailleen.