Elisa ändrade sin felaktiga marknadsföring av 5G-abonnemang efter konsumentombudsmannens krav

Konsumentombudsmannen har fäst uppmärksamhet på att Elisa Abp marknadsför telefonabonnemang och mobilbredbandsabonnemang för konsumenter som 5G-abonnemang. 5G-nätet är inte ännu i allmän användning och konsumenter kan inte ännu få 5G-terminalutrustning i Finland. I själva verket fungerar abonnemangen som 4G-abonnemang. Konsumentombudsmannen kräver att Elisa Abp ändrar sin marknadsföring av 5G-abonnemang och inte ger konsumenter vilseledande uppgifter om produkterna. Elisa har förbundit sig att i sin marknadsföring genomföra de ändringar som konsumentombudsmannen kräver.

Elisa har under senvåren och försommaren marknadsfört mobilabonnemangen Saunalahti Huoleton 5G Ready och Saunalahti Huoleton 5G samt mobilbredbandsabonnemangen Saunalahti Mobiililaajakaista 5G Ready och Saunalahti Mobiililaajakaista 5G. Då frågan blev aktuell i maj lade konsumentombudsmannen märke till att produkterna framställdes som 5G-abonnemang i marknadsföringen.

Marknadsföring måste vara sanningsenlig – 5G-abonnemangen är inte här ännu

Konsumentombudsmannen krävde att Elisa ändrar sin marknadsföring så att abonnemangen inte framställs som 5G-abonnemang i abonnemangens namn och i reklamtext. Elisa betonar i fortsättningen, på det sätt som konsumentombudsmannen förutsätter, abonnemangens egenskaper och att abonnemangen fungerar som 4G-abonnemang tills 5G-nätet är i allmän användning för Elisas kunder.

Enligt konsumentskyddslagen får det inte i marknadsföringen uppges uppgifter som inte är sanningsenliga om uppgifterna är sådana att konsumenten utifrån dessa tar ett köpbeslut som hen inte annars skulle ha tagit. Uppgifter som inte är sanningsenliga kan bland annat gälla produktens existens, tillgänglighet eller centrala egenskaper. I Elisas marknadsföring framställdes abonnemangen som 5G-abonnemang fastän 5G-nätet ännu inte används och konsumentabonnemang inte kan användas i det ännu. I själva verket fungerar abonnemangen i 4G-nätet tills 5G-nätet är i allmän användning för Elisas kunder. För konsumenter finns inte heller 5G-utrustning som skulle nyttja 5G-egenskaper.

Elisa har radiotillstånd som beviljats av Kommunikationsverket för att testa 5G-tekniken. I hela landet kommer 5G-nätet att börja byggas först efter att de egentliga tillstånden beviljats, vilket bedöms ske på hösten 2018. Då kan nätet eventuellt tas i användning under år 2019. Många utrustningstillverkare är nu först på väg att ta fram 5G-produkter. I praktiken kan konsumenter nyttja 5G-nätet och 5G-abonnemang i huvudsak först på 2020-talet.

Om konsumenten upplever sig ha vilseletts av felaktiga uppgifter i Elisas 5G-marknadsföring, kan enskilda konsumenter som skaffat abonnemang göra en reklamation till Elisa om sin situation. Konsumenten kan kräva en hävning av det nya abonnemangsavtalet och om hen så vill även en återgång till det gamla avtalet och återbetalning av prisskillnaden. Elisa avgör krav på gottgörelse från fall till fall. Abonnemangen gäller tills vidare, så konsumenten kan säga upp avtalet om hen vill.

Konsumentombudsmannen har förhandlat om 5G-marknadsföringen med Elisa i juli 2018 och Elisa har förbundit sig att genomföra de ändringar som konsumentombudsmannen kräver i marknadsföringen och informera sina kunder om dessa.