Erityispalveluiden hinnat kerrottava selkeästi ennen taksimatkaa

Taksiuudistus vaikuttaa myös liikunta- ja toimintarajoitteisten itse maksamiin taksimatkoihin. Erityispalveluiden hinnoittelu vapautuu, minkä takia eri taksiyritysten palveluja kannattaakin vertailla etukäteen, muistuttavat Trafi ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Asiakkaalle tulee kertoa palveluiden hinta ennen tilauksen vahvistamista.

Liikennepalvelulain voimaantulon myötä 1.7.2018 myös liikunta- ja toimintarajoitteisten itse maksamien taksimatkojen käyttöön tulee muutoksia. Jatkossa asiakkaalle tulee kertoa selkeästi etukäteen, ennen tilauksen vahvistamista, mitä erityispalveluita sisältyy taksimatkan hintaan ja mitkä palvelut hinnoitellaan erikseen. Näitä erityispalveluita voivat olla esimerkiksi porrasveto, hidasajo, perille saattaminen, apuvälineiden kuljetus tai mikä tahansa muu yrityksen tarjoama palvelu.

”Aikaisemmin esim. porrasvedon hinta oli määritelty asetuksessa, nyt taksiyrittäjä voi hinnoitella palvelunsa haluamallaan tavalla. Kannattaa myös huomioida, että yrittäjät voivat itse päättää, mitkä kaikki palvelut he katsovat erikseen hinnoiteltaviksi. Eri taksiyritysten tarjontaan kannattaakin tutustua ennakolta”, sanoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Trafista.

Taksinkuljettajalta voi aina pyytää apua

Jatkossa käytössä on kaksi esteettömien ajoneuvojen luokkaa, pieni ja suuri. Uuden pienen esteettömän ajoneuvon pyörätuolipaikan tila on hieman nykyisen esteettömän taksin pyörätuolipaikkaa suurempi. Suuri esteetön ajoneuvo vastaa puolestaan pyörätuolipaikan minimittojen osalta nykyistä invataksia. Uusien määritelmien mukaisten esteettömien taksien lisäksi käytössä on myös jatkossa nykyisiä invatakseja. Ajoneuvoon liittyvistä tarpeista tulee kertoa heti tilauksen yhteydessä.

Taksinkuljettajan tulee jatkossakin tarjota asiakkaalle hänen tarvitsemaansa apua ja kuljettajalla on myös velvollisuus varmistaa, että asiakas pääsee ajoneuvoon ja poistumaan sieltä turvallisesti.

Trafi ja KKV ovat julkaisseet videon liikunta- ja toimintarajoitteisten itse maksamien taksimatkojen muutoksen tueksi. Kelan tai kuntien maksamien taksipalveluiden osalta tulee noudattaa niiltä saatuja ohjeita.

Trafin nettisivuilta on saatavissa myös viranomaisyhteistyönä tehty infopaketti, johon on koottu liikunta- ja toimintarajoitteisten itse maksamien taksimatkojen käytön keskeiset muutokset.

Lisätietoja: