Etämyyntiin ja sopimuksiin liittyvät kuluttajavalitukset yleistyivät

Kuluttajaneuvontaan tuli tammi–kesäkuun 2017 välisenä aikana yhteensä yli 34 000 yhteydenottoa. Eniten ongelmia aiheuttivat aikaisempien vuosien tapaan ajoneuvot, asuminen ja remontoiminen. Sopimuksiin, kuten niiden irtisanomiseen ja sopimusehtojen kohtuuttomuuteen sekä etämyyntiin liittyvät yhteydenotot lisääntyivät.

Maistraatin kuluttajaoikeusneuvojat auttoivat tammi–kesäkuun aikana kuluttajia yhteensä 34 863 tapauksessa. Yhteydenottojen tyypillisimmät aiheet pysyivät samoina kuin aikaisemminkin: eniten kuluttajille tuottivat ongelmia ajoneuvot, asuminen ja remontoiminen.

Yli neljäsosa kuluttajaneuvontaan tulleista yhteydenotoista liittyi etämyyntiin ja sopimuksiin. Verkkokaupasta ja kotimyynnin kautta ostetuista tuotteista ja palveluista valittaminen yleistyi verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Kotimyyntiin liittyvät yhteydenotot koskivat usein remontteja. Tyypillistä näille tapauksille oli, että usein asiakkaat olivat jo iäkkäitä. Aina kotimyyntiehtoja ei myyntitilanteissa kerrottu selvästi, jos lainkaan.

”Myyjä saattaa vedota asunnon välttämättömiin kunnostustarpeisiin, jopa uhkailla vaurioilla, ja luoda siten tarvetta hankinnalle, vaikka sitä ei todellisuudessa olisikaan. Kotimyynnin pelisäännöissä on vielä opeteltavaa niin yrityksillä kuin kuluttajillakin”, Uudenmaan maistraatin kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala sanoo.

Monilta verkkokaupan ongelmatilanteilta voitaisiin välttyä käyttämällä maksuvälineenä luottokorttia. Luottokorttiyhtiöltä voi vaatia rahojaan takaisin esimerkiksi, jos tilattu tuote ei saavukaan eikä yritykseen saada yhteyttä.

Sopimuksiin liittyvistä valituksista nousevat esiin erityisesti vaikeudet sopimuksen purkamisessa tai irtisanomisessa. Tuote ei esimerkiksi vastaa niitä tietoja, joita kuluttajalle on myyntitilanteessa annettu, mutta hän ei silti saa sopimusta purettua. Verkkokaupan, koti- ja puhelinmyynnin kautta on helppo tehdä hankintoja, mutta asiakaspalvelua on usein heikosti saatavilla, jos kuluttaja kohtaa ongelmia tai haluaa irtisanoa sopimuksen.

”Internetiä hyödyntäviä palveluita on tarjolla monenlaisia, kuten erilaisia maksullisia netti-tv- ja tallennuspalveluja. Välillä asiakkaita houkutellaan harhaanjohtavilla tiedoilla hankkimaan laitteita tai palveluita, joita he eivät tarvitse. Näitä tilanteita syntyy sekä puhelin- että myymälämyynnissä”, Marttala kertoo.

Kuluttajan on hyvä muistaa, että kotimyynnissä ja etämyynnissä tehdyn sopimuksen voi peruuttaa 14 päivän sisällä. Sen sijaan myymälässä tehdyissä sopimuksissa ei yleistä peruutusoikeutta ole.

Kuluttajaneuvontaan voi ottaa yhteyttä sähköisesti yhteydenottolomakkeen kautta. Kuluttaja voi myös hoitaa asiaansa itse hyödyntämällä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kehittämää Reklamaatioapuria, joka opastaa laatimaan kirjallisen reklamaation yritykselle.

Lue lisää:

Toimintaohjeita kuluttajille: Kuluttajaneuvonta.fi
Kuluttajaneuvonta Facebookissa