Konsumentklagomål om distansförsäljning och avtal ökar

Under perioden januari–juni 2017 kontaktades konsumentrådgivningen totalt över 34 000 gånger. Mest problem orsakade i likhet med tidigare år fordon, boende och renovering. Antalet kontakter ökade i anslutning till avtal, t.ex. uppsägningar av dem och orimliga avtalsvillkor samt distansförsäljning.

Magistratens konsumenträttsrådgivare hjälpte konsumenterna i sammanlagt 34 863 fall i januari–juni. De typiska orsakerna till kontakter var desamma som tidigare: flest problem hade konsumenterna med fordon, boende och renovering.

Över en fjärdedel av kontakterna med konsumentrådgivningen hänförde sig till distansförsäljning och avtal. Jämfört med samma period i fjol ökade klagomålen på produkter och tjänster som hade köpts i webbutiker och via hemförsäljning. Kontakterna i anslutning till hemförsäljning gällde ofta renoveringar. Typiskt i dessa fall var att kunderna ofta var äldre personer. Säljarna hade inte alltid redogjort klart – och ibland inte alls – för villkoren vid hemförsäljning.

”Säljaren kan åberopa ovillkorliga renoveringsbehov i bostaden, till och med hota med skador och på så sätt skapa behov för en anskaffning, trots att den de facto inte finns. När det gäller spelreglerna för hemförsäljning finns det ännu en del att lära sig, för både företag och konsumenter”, säger konsumenträttsrådgivare Raija Marttala vid magistraten i Nyland.

Många problem som hänför sig till webbhandeln skulle kunna undvikas genom betalning med kreditkort. Konsumenten kan kräva tillbaka sina pengar av ett kreditkortsbolag exempelvis om en beställd produkt inte kommer och företaget inte kan kontaktas.

Vid klagomålen om avtal framträder särskilt svårigheterna att häva eller säga upp avtal. En produkt motsvarar exempelvis inte den information som konsumenten har fått vid köpet men konsumenten lyckas ändå inte häva avtalet. Det är lätt att köpa via webbhandel, hem- och telefonförsäljning men ofta svårt att få kontakt med kundservicen, om konsumenten stöter på problem eller vill säga upp avtalet.

”Utbudet av internetbaserade tjänster är mångfaldigt, till exempel olika avgiftsbelagda webb-tv- och lagringstjänster. Ibland lockas kunderna att skaffa apparater och tjänster de inte behöver genom vilseledande information. Dessa situationer uppstår såväl inom telefon- som butiksförsäljning”, berättar Marttala.

Konsumenten bör hålla i minnet att avtal vid hem- och distansförsäljning har en ångertid på 14 dagar. Däremot finns ingen allmän ångerrätt vid avtal som ingåtts i en butik.

Konsumentrådgivningen kan kontaktas elektroniskt via kontaktblanketten. Konsumenten kan även sköta sitt ärende själv genom att använda Reklamationstjänsten, som Konkurrens- och konsumentverket har utvecklat. I tjänsten ges vägledning i hur en skriftlig reklamation till ett företag görs.

Läs mer:

Anvisningar till konsumenterna: Konsumentrådgivning.fi

Konsumentrådgivningen på Facebook