EU:n kuluttajaviranomaiset ja komissio: Airbnb:n korjattava hintojen ilmoittamistapaa ja sopimusehtojaan

EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaan yritysten pitää kertoa markkinoinnissaan tuotteiden ja palveluiden lopullinen hinta, jotta kuluttajat voivat vertailla eri vaihtoehtoja helposti. Airbnb ei tällä hetkellä toimi näin, vaan erilaiset lisämaksut selviävät kuluttajille vasta varauksen myöhemmässä vaiheessa. EU:n kuluttajansuojaa valvovien viranomaisten verkosto ja komissio ovat nyt vaatineet Airbnb:tä korjaamaan asian ja muuttamaan samalla epäselviä ja kohtuuttomia sopimusehtojaan.

EU:n kuluttajaviranomaisten verkosto (CPC) ja Euroopan komissio ovat korostaneet Airbnb:lle, että markkinoinnissa kerrottujen hintojen on oltava läpinäkyviä. Kuluttajien on saatava tietää heti alusta saakka majoituksen lopullinen hinta, joka sisältää kaikki kulut, kuten palvelu- ja siivousmaksut. Lisäksi kuluttajille on kerrottava selvästi, onko majoituksen tarjoaja yritys vai yksityinen henkilö ja onko jokin taho maksanut Airbnb:lle siitä, että sen tarjoama majoitusvaihtoehto näkyy hakutuloksissa ensimmäisenä.

Myös Airbnb:n sopimusehdoissa on lainvastaisia kohtia. Yhtiölle on huomautettu, että se ei esimerkiksi voi muuttaa yksipuolisesti sopimuksen ehtoja ilman, että kertoo muutoksista kuluttajille etukäteen ja antaa heille mahdollisuuden irtisanoa sopimuksen. Airbnb:n on myös kerrottava selvästi asiakkaiden hyvitysvaatimuksia ja maksujen palautusta koskevista käytännöistään.

Airbnb:llä on aikaa elokuun 2018 loppuun saakka esittää komissiolle ja kuluttajansuojaviranomaisten verkostolle, miten se aikoo korjata toimintaansa EU-lainsäädännön mukaiseksi. Jos yhtiön esitys ei ole tyydyttävä, komissio ja viranomaiset voivat ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Hanketta on koordinoinut Norjan kuluttajaviranomainen Forbrukertilsynet. Suomen kuluttajaviranomaisista hankkeessa on mukana kuluttaja-asiamies.

Lue lisää:

Tiedotteeseen täsmennetty 17.7. Airbnb:n komissiolta saama vastausaika, joka kestää elokuun 2018 loppuun saakka.