EU:s konsumentmyndigheter och kommissionen: Airbnb ska åtgärda sättet att ange priser och avtalsvillkor

Enligt EU:s konsumentskyddslagstiftning bör företag ange det slutliga priset på produkter och tjänster i sin marknadsföring på ett sådant sätt att konsumenterna lätt kan jämföra olika alternativ. För närvarande gör Airbnb inte detta, utan de olika tilläggsavgifterna klargörs för konsumenten senare i reserveringen. Nätverket av EU:s konsumentskyddsmyndigheter och kommissionen har nu uppmanat Airbnb att rätta till detta och samtidigt ändra på sina oklara och orimliga avtalsvillkor.

EU:s konsumentmyndigheters nätverk (CPC) och Europeiska kommissionen har betonat för Airbnb att de priser som anges i marknadsföring måste vara transparenta. Konsumenterna måste redan från början veta det slutliga priset för inkvarteringen, inklusive alla kostnader, såsom service- och städavgifter. Dessutom måste konsumenterna informeras tydligt om huruvida tjänsteleverantören är ett företag eller en privatperson och om någon part har betalat till Airbnb för att det inkvarteringsalternativ som denna tillhandahåller visas först i sökresultaten.

Dessutom har Airbnb:s avtalsvillkor lagstridiga punkter. Företaget har till exempel påpekat att det inte ensidigt kan ändra avtalsvillkoren utan att först informera konsumenten och ge dem möjlighet att häva avtalet. Airbnb måste också tydligt ange sin praxis gällande kundernas gottgörelsefordringar och återbetalning av avgifter.

I slutet av augusti 2018 ska Airbnb lägga fram till kommissionen och till nätverket av konsumentskyddsmyndigheter hur Airbnb avser att korrigera sin verksamhet i enlighet med EU:s lagstiftning. Om bolagets förslag inte är tillfredsställande kan kommissionen och myndigheterna vidta ytterligare åtgärder.

Projektet koordinerades av den norska konsumentmyndigheten Forbrukertilsynet. I Finland är konsumentombudsmannen involverad i EU:s nätverk för konsumentmyndigheter.

Läs mer: