EU:n kuluttajaviranomaisten ja Volkswagenin neuvottelut päättyneet

EU:n kuluttajansuojalainsäädännön valvonnasta vastaavien viranomaisten CPC-verkosto on Hollannin johdolla saanut päätökseen Volkswagenin niin sanottua dieselgatea koskevan valvontakokonaisuuden.

Valvonta koski Volkswagen-, Audi-, Seat- ja Skoda-ajoneuvoja, jotka oli varustettu auton hiilidioksidipäästöjä manipuloivalla EA189 Europe 5 -dieselmoottorilla. Volkswagenin kanssa neuvoteltiin autojen korjauksista ja niiden etenemisestä sekä Volkswagenin antaman Trust Building Measure -takuun ehdoista sekä siitä, kuinka asiasta informoidaan autonomistajia.

Korjausten edistyminen Suomessa viranomaisten seurannassa

Suomessa kuluttaja-asiamies on ollut yhteydessä kyseisten autojen suomalaisiin maahantuojiin eli K-Auto Oy:hyn (aikaisemmin VV-Auto Group Oy) sekä Helkama-Auto Oy:hyn ja seurannut korjausten edistymistä yhdessä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa.

Autojen korjaustilanne Suomessa oli toukokuun 2018 alussa seuraava: Volkswageneista korjattu 94,7 %, Audeista korjattu 93,4 %, Seateista korjattu 74,5 ja Skodista korjattu 82,3 %. Vain Volkswagenien ja Audien osalta on tehty takaisinkutsu, Seatien ja Skodien osalta kyse on korjauskampanjasta. Takaisinkutsusta on päättänyt Saksan tyyppihyväksyntäviranomainen KBA. EU-tasolla autoista on korjattu 79,3 %.

Suomessa maahantuojat ovat lähettäneet autonomistajille kirjeitä, joilla autot on kutsuttu korjattavaksi, ja maahantuojat ovat sitoutuneet korjaamaan autot. Volkswagenin ja Audin omistajille, joiden autoa koskee takaisinkutsu, on ilmoitettu, että jos autoa ei korjata, tulee siitä merkintä ajoneuvorekisteriin ja ajoneuvo ei välttämättä mene läpi seuraavassa katsastuksessa. Päästömanipuloidut ajoneuvot on korjattu asentamalla niihin uusi, KBA:n hyväksymä korjaussofta.

Volkswagen on sitoutunut jatkamaan Trust Building Measure -takuutaan vuoden 2020 loppuun asti, mihin mennessä valtaosan ainakin suomalaisten omistamista autoista arvioidaan tulevan korjatuiksi. Myös suomalaisten maahantuojien (K-Auto Oy ja Helkama-Auto Oy) on tiedotettava Trust Building Measure -takuun ehdoista ja laajuudesta verkkosivuillaan autonomistajille siten kuin Volkswagenin kanssa on CPC-verkoston valvontakokonaisuudessa sovittu.

Jos autonomistajalla on reklamoitavaa esimerkiksi tehtyyn softapäivitykseen liittyen, pitäisi Volkswagenin, eli käytännössä auton jälleenmyyjän ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen, huolehtia mahdollisista jatkokorjauksista ja kuluttajareklamaatioista Trust Building Measure -takuun ehtojen mukaisesti. Volkswagenin mukaan valtaosa (99 %) autonomistajista on ollut tyytyväisiä autonsa toimintaan softapäivitysten asentamisen jälkeenkin.

Yhteisen EU-valvontakokonaisuuden päättäminen ei estä kansallisia kuluttajaviranomaisia suorittamasta omia valvontatoimenpiteitään, joita on edelleen vireillä useissa EU-maissa. Suomessa kuluttaja-asiamies ja Trafi seuraavat edelleen korjausten edistymistä ja kuluttajille asiasta annettavaa informaatiota.

Lue lisää: