Förhandlingarna mellan EU:s konsumentmyndigheter och Volkswagen slutförda

CPC-nätverket som ansvarar för övervakningen av EU:s konsumentskyddslagstiftning har under ledning av Holland slutfört en övervakningshelhet som gäller Volkswagens så kallade dieselgate.

Övervakningen gäller Volkswagen-, Audi-, Seat- och Skodafordon, som utrustats med dieselmotorn EA189 Europe 5 som manipulerar bilens koldioxidutsläpp. Med Volkswagen förhandlades om reparationer på bilar och hur dessa avancerar samt om villkoren för Volkswagens garanti Trust Building Measure, samt hur bilägarna ska informeras om detta.

Myndigheterna följer upp hur reparationerna avancerar i Finland

I Finland har konsumentombudsmannen kontaktat de finländska importörerna av bilarna ifråga, dvs. K-Auto Oy (tidigare VV-Auto Group Oy) samt Helkama-Auto Oy och följt upp hur reparationerna avancerar tillsammans med Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Bilarnas reparationssituation i Finland i början på maj 2018: 94,7 % av Volkswagen reparerade, 93,4 % av Audi reparerade, 74,5 % av Seat reparerade och 82,3 % av Skoda reparerade. Enbart Volkswagen och Audi har återkallats, för Seat och Skoda är det fråga om en reparationskampanj. Beslutet om återkallelse har fattats av Tysklands myndighet för typgodkännande KBA. På EU-nivå har 79,3 % av bilarna reparerats.

I Finland har importörer sänt brev till bilägare. Bilar kallas till reparation och importörerna har förbundit sig att reparera bilarna. Volkswagen- och Audiägare, vars bil återkallats, har meddelats att om bilen inte repareras görs en notering i fordonsregistret och fordonet kommer kanske inte att godkännas i nästa besiktning. Utsläppsmanipulerade bilar har reparerats genom att ny reparationsmjukvara som godkänts av KBA installeras.

Volkswagen har förbundit sig att fortsätta garantin Trust Building Measure till utgången av år 2020, varefter majoriteten av de bilar som ägs av finländare antas ha blivit reparerade. Finländska importörer (K-Auto Oy och Helkama-Auto Oy) ska också informera bilägare på sin webbplats om villkoren och omfattningen av garantin Trust Building Measure enligt avtalet med Volkswagen i CPC-nätverkets övervakningshelhet.

Om bilägare har något att reklamera till exempel om mjukvaruuppdateringen, borde Volkswagen, dvs. i praktiken bilens återförsäljare och/eller ett auktoriserat reparationsföretag, se till att sköta eventuella fortsatta reparationer och konsumentreklamationer i enlighet med villkoren för garantin Trust Building Measure. Enligt Volkswagen är majoriteten (99 %) av bilägarna nöjda med bilens funktion efter att mjukvaruuppdateringar installerats.

Att den gemensamma EU-övervakningshelheten upphör hindrar inte nationella konsumentmyndigheter från att utföra egna övervakningsåtgärder, som fortfarande är anhängiga i flera EU-länder. I Finland följer konsumentombudsmannen och Trafi fortfarande upp hur reparationerna avancerar och den information som ges till konsumenter.

Läs mera: