EU:n kuluttajaviranomaisten valvontakampanja: Elektroniikkatuotteiden virhevastuusta ja takuusta annetaan puutteellisia tietoja

Monet eurooppalaisista elektroniikkaa myyvistä verkkokaupoista eivät kerro riittäviä tietoja tuotteiden virhevastuusta.

EU-maiden kuluttajansuojaviranomaiset tarkistivat syksyllä 2014 yhteensä 437 elektroniikkatuotteita, kuten matkapuhelimia, tietokoneita, kameroita ja televisioita, myyvää verkkosivustoa.  Suomesta kampanjaan osallistui kuluttaja-asiamies.

Kampanjan tavoitteena oli selvittää, kertovatko verkkokaupat selvästi tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, jonka perusteella myyjä vastaa tuotteen virheestä riippumatta siitä, onko tuotteella takuuta vai ei. Samalla kiinnitettiin huomiota siihen, houkuteltiinko kuluttajia ottamaan maksullinen, ylimääräinen takuu. Viranomaiset tarkistivat myös, kerrottiinko sivustolla sähköpostiosoite, johon asiakkaat voisivat lähettää kysymyksiä ja valituksia.

Yli puolella (54%) tarkastetuista sivustoista löytyi puutteita. Osa verkkokaupoista ei kertonut tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta lainkaan. Osa puolestaan antoi harhaanjohtavia tietoja ylimääräisestä, maksullisesta takuusta.

Kuluttajan kannattaa harkita, tarjoaako ylimääräinen, maksullinen tuotevakuutus mitään lisäarvoa lain perusteella saatuihin oikeuksiin. Samoin on syytä tarkistaa, kertooko verkkokauppa omat yhteystietonsa sekä takuusta riittävät tiedot, kuten kestoajan ja kattavuuden. Jos toisesta EU-maasta ostamasta tuotteesta aiheutuu ongelmia, kuluttaja voi olla yhteydessä Euroopan kuluttajakeskukseen.

Viranomaiset ovat olleet yhteydessä yrityksiin, joiden sivustoilla puutteita on havaittu ja vaatineet niitä korjaamaan tiedot lainmukaisiksi. Tähän mennessä 155 verkkosivustoa on korjattu. 80 sivuston osalta toimenpiteet ovat vielä kesken.

EU:n kuluttajansuojaa valvovien viranomaisten verkosto on järjestänyt valvontaiskuja (sweep day) vuodesta 2007. Aikaisempina vuosina on tutkittu muun muassa lentolippujen sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumien verkkokauppaa.

Lisätietoja komission sivuilta