EU-konsumentmyndigheternas kontrollkampanj: Bristfällig information om ansvar för fel och garantier i anslutning till elektronikprodukter

Många av de europeiska nätbutikerna som säljer elektronik lämnar inte tillräcklig information om ansvar för fel i produkterna.

Hösten 2014 granskade EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter sammanlagt 437 webbplatser som säljer elektronikprodukter, till exempel mobiltelefoner, datorer, kameror och tv-apparater.  Från Finland deltog konsumentombudsmannen i kampanjen.

Syftet med kampanjen var att utreda om nätbutikerna tydligt informerar om det lagstadgade ansvaret för fel utifrån vilket säljaren ansvarar för fel i en vara oberoende av om den har garanti eller inte. Samtidigt kontrollerade man om konsumenterna lockades att teckna en avgiftsbelagd, extra garanti. Myndigheterna kontrollerade också om man på webbplatserna uppgav någon e-postadress för kunderna att skicka frågor och klagomål till.

Man fann brister på över hälften (54 %) av de kontrollerade webbplatserna. Vissa nätbutiker informerade inte alls om det lagstadgade ansvaret för fel i produkter och vissa lämnade vilseledande information om en extra, avgiftsbelagd garanti.

Det lönar sig för konsumenten att överväga om en extra, avgiftsbelagd produktförsäkring erbjuder något mervärde i förhållande till den lagstadgade rätten. Likaså finns det orsak att kontrollera om nätbutiken uppger sin kontaktinformation samt tillräcklig information om garantin, till exempel giltighetstid och omfattning. Vid problem med en produkt som är köpt från ett annat EU-land kan konsumenten kontakta Konsumenteuropa.

Myndigheterna har kontaktat de företag på vilkas webbplatser man upptäckte brister och krävt att uppgifterna korrigeras så att de överensstämmer med lagen. Hittills har 155 webbplatser korrigerats. För 80 webbplatsers del är åtgärderna fortfarande på hälft.

EU:s nätverk av myndigheter som övervakar konsumentskyddet har ordnat kontrolltillslag (sweep day) sedan 2007. Under tidigare år har man bland annat kontrollerat näthandeln för flygbiljetter samt för kultur- och idrottsevenemang.

Mer information på kommissionens webbplats