EU:n tuomioistuin linjasi essentiaalipatentin haltijan kilpailuoikeudellista asemaa

EU:n tuomioistuin antoi torstaina 16.7. periaatteellisesti tärkeän tuomion patenttioikeuden ja kilpailuoikeuden välisestä suhteesta.
KKV osallistui asian suulliseen käsittelyyn EU:n tuomioistuimessa ulkoministeriön ja Suomen valtionasiamiehen kanssa.

EU:n tuomioistuin sai vuonna 2013 saksalaiselta tuomioistuimelta  (Landgericht Düsseldorf) ennakkoratkaisupyynnön essentiaalipatenttia koskevassa asiassa. Essentiaalipatentilla tarkoitetaan patenttia, joka on kilpaileville yrityksille välttämätön markkinoille pääsemiseksi. Patentti suojaa yleensä teknologiaa, jota kaikki alalla toimivat yritykset tarvitsevat. Essentiaalipatentin haltija on monesti sitoutunut lisenssoimaan patenttinsa oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jos näistä ehdoista ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen, patentin haltija voi nostaa patentin käyttöä koskevan kieltokanteen.

Unionin tuomioistuin vahvisti, että kieltokanteen nostaminen voi olla eräissä tilanteissa kilpailuoikeuden vastaista ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Tämä linjaus vastaa myös Suomen asian suullisessa käsittelyssä esittämiä näkemyksiä.
Ennakkoratkaisulla luodaan uutta oikeuskäytäntöä immateriaali- ja kilpailuoikeuden välille.

Tuomio asiassa C 170/13 Huawei Technologies Co. Ltd vastaan ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.