Glucomannan- ja Vihreä kahvi -laihdutustuotteiden markkinointi harhaanjohtavaa

Kuluttajia houkutellaan tilaamaan Glucomannan- ja Vihreä kahvi -laihdutustuotteiden kokeiluerä, mutta ei kerrota selvästi, että samalla sitoutuu määräaikaiseen tilaukseen. Tuotteiden markkinoinnista vastaava yritys, virolainen Xellim Oü, ei ole korjannut markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaiseksi.

Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat saaneet satoja yhteydenottoja Konjak-Glucomannan-, Glucomannan-konjak-juurikuitu- ja Vihreä kahvi- / Green Coffee Fresh-laihdutusvalmisteista. Tuotteita on mainostettu Facebookissa, josta mainoksen klikkaaja on päätynyt Glucomannan.fi-, superkuitu.com- tai vihreäkahvi.fi-sivustolle. Kuluttajat ovat saaneet tuotteiden mainoksia myös sähköpostitse.

Sivustoilla laihdutusvalmisteista on tarjottu 4,90 euroa maksavaa kokeiluerää. Kuluttajille onkin tullut yllätyksenä, että kokeiluerän tilaaminen on johtanut määräaikaisen sopimuksen syntymiseen, elleivät he ole erikseen peruneet jatkotilausta 14 vuorokauden kuluessa kokeiluerän saapumisesta. Tällaista markkinointia, jossa ei kerrota selvästi tilauksen ehtoja, voidaan pitää harhaanjohtavana ja kuluttajansuojalain vastaisena.

Sivustojen taustalla on virolainen Xellim Oü. Myös kanadalainen Offlion International Ltd on tarjonnut alkuvuodesta 2014 samoja laihdutustuotteita samoilla sivustoilla. Kuluttaja-asiamies on vaatinut ensin Offlion International Ltd:tä ja myöhemmin Xellim Oü:tä korjaamaan markkinointinsa kuluttajansuojalain mukaiseksi.

Xellim Oü ei ole kuitenkaan reagoinut kuluttaja-asiamiehen kehotuksiin, vaan jatkaa edelleen laihdutustuotteiden sekä Shinewhite-hampaidenvalkaisutuotteen markkinointia samalla harhaanjohtavalla tavalla. Tilanteen korjaamiseksi kuluttaja-asiamies on pyytänyt Viron kuluttajaviranomaisia puuttumaan yrityksen toimintaan.

Toimintaohjeita kuluttajille

  • Jos olet saanut Xellim Oü:ltä laskun, jossa veloitetaan muusta kuin näytepakkauksesta tai tutustumistilauksesta, vaikka olet omasta mielestäsi tilannut yritykseltä vain tuotenäytteen, lähetä yritykselle kirjallinen reklamaatio, jossa ilmoitat kiistäväsi maksuvaatimuksen. Perustele esimerkiksi seuraavasti: ”olen mainoksen perusteella tilannut tuotenäytteen ja maksanut sen toimituskulut. En ole tehnyt muita tilauksia”. Tilaamastasi näytteestä riippuen käytä jotain seuraavista osoitteista: fi@shinewhite.com, info@glucomannan.fi tai fi@greencoffeefresh.com. Säästä lähettämäsi reklamaatio.
  • Tarkista saamastasi laskusta maksun vastaanottaja ja lähetä reklamaatio myös mahdolliselle muulle vastaanottajakohdassa mainitulle taholle. Xellim OÜ:n laskuissa näkyvän Trust-laskutuspalvelun osoite on asiakaspalvelu@trustkapital.fi. Et ole velvollinen toimittamaan myyjälle mahdollisesti vaadittua ”virallista” valituslomaketta. Sähköpostiviesti riittää. Muista tallentaa lähettämäsi viesti itsellesi.
  • Jos lasku siirtyy perintään, reklamoi perinnästä sähköpostitse perintäyritykselle. Perintäyritys ei saa lain mukaan jatkaa perintää silloin, kun kuluttaja kiistää velvollisuutensa maksaa lasku ja esittää sille perustelut.

Koska Xellim Oü on virolainen yritys, saat tarvittaessa lisätietoja Euroopan kuluttajakeskuksesta, puh. 029 505 3090, ma-pe klo 9-12.