Vilseledande marknadsföring gällande bantningsprodukterna Glucomannan och Vihreä kahvi

Konsumenterna lockas att beställa bantningsprodukterna Glucomannan och Grönt kaffe (Vihreä kahvi) på prov, men företaget förklarar inte tydligt att beställaren samtidigt förbinder sig till en tidsbestämd beställning. Det estniska företaget Xellim Oü, som ansvarar för marknadsföringen av produkterna, har inte ändrat sin marknadsföring så att den överensstämmer med konsumentombudsmannens krav.

Konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen har kontaktats hundratals gånger med anledning av bantningspreparaten Konjak-Glucomannan, Glucomannan-konjakrot och Grönt kaffe/Green Coffee Fresh. Produkterna har marknadsförts på Facebook. Den som klickat på reklamen har kommit till webbplatserna Glucomannan.fi, superkuitu.com eller vihreäkahvi.fi. Konsumenterna har även fått reklam om produkterna per e-post.

På webbplatserna har konsumenterna erbjudits att pröva bantningspreparaten för 4,90 euro. Det har ändå kommit som en överraskning för konsumenterna att beställningen av ett provparti lett till ett tidsbestämt avtal, förutsatt att konsumenten inte separat annullerat en fortsatt beställning inom 14 dagar från mottagningen av provpartiet. Denna typ av marknadsföring, där villkoren för en beställning inte klart anges, kan anses vara vilseledande och strida mot konsumentskyddslagen.

Bakom webbplatserna står det estniska företaget Xellim Oü. Även kanadensiska Offlion International Ltd har bjudit ut samma bantningsprodukter på samma webbplatser under början av 2014. Konsumentombudsmannen uppmanade först Offlion International Ltd och senare Xellim Oü att rätta sin marknadsföring så att den överensstämmer med konsumentskyddslagen. Xellim Oü har dock inte reagerat på konsumentombudsmannens uppmaningar, utan fortsätter att marknadsföra sina bantningsprodukter samt tandblekningsprodukten Shinewhite på samma vilseledande sätt. För att få bukt med situationen har konsumentombudsmannen bett de estniska konsumentmyndigheterna att ingripa i företagets verksamhet.

Anvisningar till konsumenterna

  • Om du har fått en faktura av Xellim Oü på något annat än provförpackningen eller introduktionserbjudandet, trots att du upplever att du endast beställt ett produktprov av företaget, ska du skicka en skriftlig reklamation till företaget i vilken du meddelar att du bestrider betalningskravet. Motivera till exempel på följande sätt: ”Jag har utifrån en annons beställt ett produktprov och betalt dess expeditionskostnader. Jag har inte beställt någonting annat”. Använd någon av följande adresser beroende på vilket produktprov det gäller: fi@shinewhite.com, info@glucomannan.fi eller fi@greencoffeefresh.com. Spara reklamationen du skickar.
  • Kontrollera på fakturan vem betalningsmottagaren är och skicka reklamationen per e-post även till faktureraren. Den senaste tiden har Xellim Oü anlitat faktureringstjänsten Trust. Adressen är asiakaspalvelu@trustkapital.fi. Du är inte skyldig att lämna din reklamation på en ”officiell” besvärsblankett, som säljaren eventuellt kräver. Ett e-postmeddelande räcker. Kom ihåg att spara en kopia av meddelandet du skickar.
  • Om fakturan överförs till inkasso, ska du reklamera indrivningen per e-post till inkassoföretaget. Enligt lagen har inkassoföretaget inte rätt att fortsätta indrivningen om konsumenten bestrider sin skyldighet att betala en faktura och motiverar sitt beslut.

Eftersom Xellim Oü är ett estniskt företag, kan du vid behov vända dig till Konsumenteuropa i Finland för ytterligare information,  tfn 029 505 3090, mån.–fre. kl. 9–12.