Harhaanjohtava markkinointi on luontaistuotealan kestopulma – kuluttaja-asiamies hakee maksuun NaturaMed Pharmalle määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa

NaturaMed Pharma on markkinoinut ravintolisiä ilmaisten lahjojen ja tuotenäytteiden varjolla, vaikka kyseessä on ollut maksullinen kestotilaus. Tällaiset tilausansat ovat yleisiä luontaistuotteiden markkinoinnissa. Kuluttaja-asiamies vaatii maksuun NaturaMed Pharmalle asetettua uhkasakkoa ja hakee samalla markkinaoikeuden vahvistamaa kieltoa yritykselle.

NaturaMed Pharma on jakanut vuosina 2019 ja 2020 aikakauslehtien välissä osoitteettomia kirjeitä, joissa se kutsuu vastaanottamaan lahjakellon ja ravintolisäpaketin 0 euron hintaan. Vasta monisivuisen mainoskirjeen yhteydessä olevasta vastauskortista käy ilmi, ettei lahjaa tai tuotteita voi tilata ilman, että samalla sitoutuisi kestotilaukseen. Tieto kestotilauksesta on annettu muuta tekstiä huomattavasti pienemmällä fonttikoolla. Tällaista harhauttamista kutsutaan tilausansaksi.

Kuluttaja-asiamies antoi vuonna 2010 NaturaMed Pharmalle kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista. Koska yritys on edelleen jatkanut harhaanjohtavaa markkinointitapaa, kuluttaja-asiamies hakee nyt markkinaoikeudelta maksuun kiellon yhteydessä määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa.

NaturaMed Pharma ei ole ainoa tällaista markkinointia käyttävä luontaistuoteyritys, vaan harhaanjohtavat markkinointikäytännöt vaikuttaisivat olevan alan kesto-ongelma.

”Ilmaiseksi väitetty näyte tai tutustumispakkaus johtaa usein maksulliseen kestotilaukseen. Tässä käytetään hyväksi kuluttajien tunnettuja käyttäytymisvinoumia. Huomio ankkuroituu markkinoinnissa harhaanjohtavasti korostettuun etuun, ja ostopäätös tehdään tämän perusteella”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo.

Kuluttaja-asiamies korostaa, että kaikessa etämyynnissä on kerrottava selkeästi tilauksen sisältö ja kokonaishinta sekä tieto peruutusoikeudesta.

Toistuvat rikkeet kielivät piittaamattomuudesta

Koska NaturaMed Pharma on kirjemarkkinoinnissaan toistuvasti rikkonut sille määrättyä kieltoa, kuluttaja-asiamies on vaatinut samalla markkinaoikeutta määräämään yritykselle uuden kiellon. Nyt haettavaa kieltoa on esitetty tehostettavaksi 150 000 euron sakon uhalla.

”Toistuvat harhaanjohtavat markkinointikäytännöt osoittavat selvää piittaamattomuutta kuluttajansuojan periaatteista ja yritykselle asetetusta kiellosta”, Väänänen sanoo.

Lain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää vastikkeettomuutta kuvaavia ilmaisuja, kuten ilmainen tai 0 euroa, jos kyseessä on maksullinen kestotilaus. Kuluttaja-asiamies vaatiikin, että markkinaoikeus kieltää NaturaMed Pharmaa käyttämästä tällaisia ilmaisuja kestotilausten yhteydessä.

Alan ongelmat ulottuvat myös puhelinmarkkinointiin

Vaikka nyt haettava kielto koskeekin NaturaMed Pharman kirjemarkkinointia, harhaanjohtava kirjemarkkinointi ei ole alan ainoa ongelma. Luontaistuotteita ja ravintolisiä myydään epäselvästi myös puhelimitse ja KKV:n saamien yhteydenottojen perusteella erityisesti ikäihmisille.

”Puhelinmyynti aiheuttaa niin paljon kuluttajahaittoja, että puhelinmyynnin sääntelyä pitäisi vihdoin tiukentaa”, Väänänen painottaa.

Lisää aiheesta: