Vilseledande marknadsföring är ett bestående problem inom naturproduktbranschen – konsumentombudsmannen yrkar på att NaturaMed Pharma ska betala det ålagda vitet på 100 000 euro

NaturaMed Pharma har marknadsfört kosttillskott under en täckmantel av gratis gåvor och produktprover, även om det har varit fråga om en avgiftsbelagd prenumeration. Sådana beställningsfällor är vanliga i marknadsföringen av naturprodukter. Konsumentombudsmannen yrkar på att NaturaMed Pharma ska betala det ålagda vitet och ansöker samtidigt om ett av marknadsdomstolen fastställt förbud för företaget.

NaturaMed Pharma har under 2019 och 2020 delat ut adresslösa brev mellan tidskrifter, i vilka de bjuder in till att ta emot en presentklocka och kosttillskott för ett pris på 0 euro. Det är först på svarskortet i anslutning till ett flera sidor långt reklambrev som det framgår att gåvan eller produkterna inte kan beställas utan att samtidigt förbinda sig till en prenumeration. Informationen om prenumerationen har getts med betydligt mindre fontstorlek än den övriga texten. En sådan vilseledning kallas beställningsfälla.

År 2010 meddelade konsumentombudsmannen NaturaMed Pharma förbud med anledning av vilseledande marknadsföring. Eftersom företaget har fortsatt med sina vilseledande marknadsföringsmetoder ansöker konsumentombudsmannen nu hos marknadsdomstolen om betalning av vitet på 100 000 euro som påförts i samband med förbudet.

NaturaMed Pharma är inte det enda naturproduktföretaget som använder sådan marknadsföring, utan vilseledande marknadsföringsmetoder verkar vara ett bestående problem i branschen.

”Ett produktprov eller introduktionspaket som påstås vara gratis leder ofta till en avgiftsbelagd prenumeration. Man utnyttjar välkända tendenser i konsumenternas beteende. Uppmärksamheten fäster vid den fördel som på ett vilseledande sätt betonas i marknadsföringen och köpbeslutet fattas baserat på denna”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Konsumentombudsmannen betonar att man vid all distansförsäljning måste berätta på ett tydligt sätt om beställningens innehåll och totalpris samt om ångerrätten.

Upprepade förseelser skvallrar om likgiltighet

Eftersom NaturaMed Pharma upprepade gånger i sin brevmarknadsföring har brutit mot förbudet som ålagts företaget, har konsumentombudsmannen samtidigt krävt att marknadsdomstolen ska meddela företaget ett nytt förbud. Det föreslås att det förbud som nu söks ska åläggas med ett vite på 150 000 euro.

”Återkommande vilseledande marknadsföringsmetoder visar en tydlig likgiltighet gentemot principen om konsumentskydd och förbudet som ålagts företaget”, säger Väänänen.

Enligt lagen får man i marknadsföring inte använda uttryck som beskriver vederlagsfrihet, såsom ”gratis” eller ”0 euro”, om det är fråga om en avgiftsbelagd prenumeration. Konsumentombudsmannen yrkar också på att marknadsdomstolen ska förbjuda NaturaMed Pharma från att använda sådana uttryck i samband med prenumerationer.

Branschens problem omfattar även telefonmarknadsföring

Även om förbudet som nu söks gäller NaturaMed Pharmas brevmarknadsföring är vilseledande brevmarknadsföring inte det enda problemet i branschen. Naturprodukter och kosttillskott säljs också på otydliga sätt per telefon och, på basis av KKV:s kontakter, särskilt till äldre personer.

”Telefonförsäljningen orsakar så mycket olägenheter för konsumenterna att regleringen av telefonförsäljningen äntligen borde skärpas”, betonar Väänänen.

Läs mera: