Itämeren risteilyt katsotaan jatkossa valmismatkoiksi

Itämeren laivamatkoja ei ole tähän mennessä pidetty valmismatkoina vaan reittimatkoina. Jatkossa risteilyt katsotaan kuitenkin valmismatkoiksi. Muutos perustuu EU-tuomioistuimen ratkaisuun ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukseen, jotka ovat linjanneet pakettimatkadirektiivissä ja valmismatkalaissa tarkoitettua valmismatkan käsitettä. Valmismatkoja ovat jatkossa esimerkiksi Helsinki–Tukholma–Helsinki-, Helsinki–Pietari–Helsinki-, Helsinki–Tallinna–Helsinki- ja Turku–Tukholma–Turku-risteilyt. Lyhyet, päiväaikaan tehdyt alle kahdeksan tunnin risteilyt eivät kuulu muutoksen piiriin.

Valmismatkaliikkeiden on asetettava Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) määräämä vakuus, jos ne keräävät asiakkailtaan ennakkomaksuja. Vakuudesta voidaan korvata konkurssitilanteessa kuluttajille heidän saatavansa ja maksaa paluukuljetukset. Jatkossa laivayhtiöillä osa matkustajista voi olla reittimatkustajia ja osa risteilymatkustajia, ja jälkimmäisten maksamille ennakkomaksuille on asetettava vakuus.

KKV on informoinut toimialajärjestöjä ja rekisterissä olevia yrityksiä tulevasta muutoksesta vuoden 2016 keväästä alkaen. Ala on toivonut riittävää siirtymäaikaa, minkä vuoksi KKV on siirtänyt uusien vakuuspäätösten antamisen vuoden 2016 syksystä maaliskuun 2017 alkuun. Yritykset voivat valittaa saamastaan vakuuspäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Kun risteilyt katsotaan valmismatkoiksi, niitä koskevat myös valmismatkalain markkinointi- ja sopimusehtosäännökset – muun muassa peruutusoikeus ja mahdollisuus saada apua ongelmatilanteissa. Kuluttajalle on myös etukäteen kerrottava, että kyseessä on valmismatka.

Lisätietoja: apulaisjohtaja Petteri Lehtonen, p. 029 505 3142