Östersjökryssningar betraktas i fortsättningen som paketresor

Båtresor på Östersjön har hittills inte betraktats som paketresor, utan som reguljärresor. I fortsättningen betraktas kryssningar dock som paketresor. Ändringen baserar sig på EU-domstolens avgörande och på konsumenttvistenämndens rekommendation till avgörande, vilka har dragit upp riktlinjer för begreppet paketresa som avses i paketresedirektivet och lagen om paketresor. Paketresor är i fortsättningen till exempel Helsingfors–Stockholm–Helsingfors-, Helsingfors–S:t Petersburg–Helsingfors-, Helsingfors–Tallinn–Helsingfors- och Åbo–Stockholm–Åbo-kryssningar. Ändringen gäller inte korta kryssningar under åtta timmar dagtid.

Paketreserörelser ska ställa en säkerhet som förordnas av Konkurrens- och konsumentverket (KKV), om de samlar in förskottsbetalningar av sina kunder. Från säkerheten kan konsumenters fordringar ersättas och returtransporter betalas vid en konkurs. I fortsättningen kan en del av rederiernas passagerare vara reguljärpassagerare och en del vara kryssningspassagerare, och säkerhet ska ställas för de förskottsbetalningar som de senare betalar.

KKV har informerat branschorganisationer och registrerade företag om den kommande ändringen sedan våren 2016. Branschen har önskat en tillräcklig övergångsperiod, och därför har KKV flyttat givandet av nya säkerhetsbeslut från hösten 2016 till början av 2017. Företagen kan överklaga säkerhetsbesluten hos förvaltningsdomstolen.

När kryssningar betraktas som paketresor, omfattas de också av bestämmelserna om marknadsföring och avtalsvillkor i lagen om paketresor – bland annat frånträdesrätt och möjlighet att få hjälp i problemsituationer. Konsumenten ska även på förhand informeras om att det är frågan om en paketresa.

Mer information: biträdande direktör Petteri Lehtonen, tfn 029 505 3142