Jakeluyhtiöt lopettivat yhteistyön osoitteettomassa mainos- ja lehtijakelussa

Posti ja Suomen Suoramainonta olivat sopineet Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton piirissä, ettei mainoksia eikä myöskään ilmaisjakelulehtiä jaella kotitalouksiin, joiden postiluukuissa on ”Ei mainoksia” -merkintä. Kilpailijoiden välinen sopimus näytti siten poistavan kotitalouksilta ”ilmaisjakelu-kyllä, mainokset-ei” -vaihtoehdon. Järjestely saattoi vaikuttaa kielteisesti kilpailun toimivuuteen jakelun ja mainonnan markkinoilla. Posti ja Suomen Suoramainonta ovat ilmoittaneet lopettavansa menettelyn ja tekevänsä jatkossa jakelua koskevat päätökset itsenäisesti.

Posti ja Suomen Suoramainonta ovat keskenään kilpailevia yrityksiä lehtien ja mainosten jakelussa, jossa yritysten markkinaosuus on huomattavan suuri. Molemmat yhtiöt kuuluvat Suomen Asiakkuusmarkkinointiliittoon, jonka piirissä ne ovat olleet sopimassa niin sanotuista osoitteettoman jakelun pelisäännöistä. Pelisääntöjen mukaan ilmaisjakelulehtiä ei jaella kotitalouksiin, joiden postiluukuissa tai -laatikoissa on ”Ei mainoksia” -merkintä.

Kielto jakaa mainoksia mainoskieltotalouksiin perustuu kuluttajansuojalakiin, mutta yhtiöt olivat ulottaneet jakelukiellon koskemaan mainosten lisäksi myös osoitteettomasti jaettavia lehtiä. Menettelyn vuoksi kotitalouksien ei ole ollut mahdollista vastaanottaa ainoastaan ilmaisjakelulehtiä, vaan niiden on täytynyt vastaanottaa sekä mainoksia että ilmaisjakelulehtiä tai kieltäytyä molemmista.

KKV:n alustavan arvion mukaan Posti ja Suomen Suoramainonta ovat rajoittaneet menettelyllä keskinäistä kilpailuaan osoitteettomassa lehtijakelussa. Menettely on lisäksi mahdollisesti vääristänyt kilpailua journalististen lehtien välillä ja painetun median mainosmyynnissä.  KKV selvitti asiaa Sanomalehtien Liiton tekemän toimenpidepyynnön perusteella.

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ilmoitti KKV:n selvitysten aikana luopuvansa osoitteettoman jakelun pelisäännöistä. Myös Posti ja Suomen Suoramainonta ilmoittivat lopettavansa pelisääntöjen noudattamisen ja tekevänsä jatkossa osoitteetonta jakelua koskevat päätökset itsenäisesti.

Kotitalouksilla on edelleen kuluttajansuojalain nojalla oikeus kieltäytyä osoitteettomasti jaettavista mainoksista, mutta Postilla ja Suomen Suoramainonnalla on jatkossa mahdollisuus jaella toimituksellisia ilmaisjakelulehtiä mainoskieltotalouksiin. KKV poisti asian käsittelystä 9.5.2016.

Lisätietoja:

Tutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680