Distributionsbolag avslutade samarbete kring oadresserad utdelning av reklam och tidningar

Posten och Suomen Suoramainonta hade inom Finlands Direktmarknadsföringsförbund kommit överens om att reklam och gratistidningar inte delas ut till hushåll som märkt brevlådan med texten ”Ingen reklam, tack” (”Ei mainoksia”). Avtalet mellan konkurrenterna verkade därmed eliminera alternativet ”gratistidningar – ja tack, reklam – nej tack”. Arrangemanget hade eventuellt en negativ effekt på en fungerande konkurrens på marknaden för utdelning och reklam. Posten och Suomen Suoramainonta har meddelat att man upphör med förfarandet och att man i fortsättningen självständigt beslutar om utdelningen.

Posten och Suomen Suoramainonta är konkurrerande företag inom utdelning av tidningar och reklam, där företagen har en betydande marknadsandel. Båda bolagen hör till Finlands Direktmarknadsföringsförbund och har inom förbundet avtalat om spelreglerna för så kallad oadresserad utdelning. Enligt spelreglerna delas inte gratistidningar ut till hushåll som märkt brevinkastet eller brevlådan med texten ”Ingen reklam, tack”.

Förbudet att dela ut reklam till hushåll med reklamförbud bygger på konsumentskyddslagen, men bolagen hade utvidgat utdelningsförbudet att utöver reklam även gälla tidningar med oadresserad utdelning. På grund av förfarandet har hushållen inte kunnat ta emot endast gratistidningar utan har varit tvungna att ta emot både reklam och gratistidningar eller vägra ta emot båda två.

Enligt KKV:s preliminära bedömning har Posten och Suomen Suoramainonta genom sitt förfarande begränsat konkurrensen mellan bolagen när det gäller oadresserad tidningsutdelning. Förfarandet har dessutom eventuellt snedvridit konkurrensen mellan journalistiska tidningar samt inom försäljningen av reklam till tryckt media.  KKV utredde frågan utifrån en åtgärdsbegäran som framställts av Tidningarnas Förbund.

Under KKV:s utredningar meddelade Finlands Direktmarknadsföringsförbund att man avstår från spelreglerna för oadresserad utdelning. Också Posten och Suomen Suoramainonta meddelade att de upphör att följa spelreglerna och i fortsättningen självständigt beslutar om oadresserad utdelning.

Hushållen har fortfarande rätt att med stöd av konsumentskyddslagen vägra ta emot reklam som delas ut oadresserad, men Posten och Suomen Suoramainonta har i fortsättningen möjlighet att dela ut redaktionella gratistidningar till hushåll med reklamförbud. KKV avskrev ärendet 9.5.2016.

Mer information: Forskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680