Kansainvälinen korruptionvastainen päivä 2016: Korruptio jää usein piiloon

Suomi sijoittuu toistuvasti erinomaisesti kansainvälisissä korruptiovertailuissa. KKV:n mukaan kansainväliset esimerkit osoittavat kuitenkin, että kartellit ja julkiset hankinnat saattavat olla otollista maaperää korruptiolle.

Transparency Internationalin korruptioindeksin mukaan Suomen julkinen sektori oli vuonna 2015 maailman toiseksi vähiten korruptoitunut. Helsingissä 9.12.2016 järjestetyn kansainvälisen korruptionvastaisen päivän seminaarin viesti oli kuitenkin, että korruptio jää usein piiloon: sitä ei välttämättä osata tunnistaa eikä epäillä.

KKV:n tutkimuspäällikkö Antti Norkela esitteli tilaisuudessa korruption kytköksiä kartelleihin. Kansainvälisten tutkimusten ja kokemusten mukaan kartellien taustalta löytyy toistuvasti myös lahjontaa. Myös julkiset hankinnat ovat korruptiolle houkuttelevia kohteita. Tekijät pyrkivät manipuloimaan hankintoja ja päätöksiä salassa, jolloin viranomaisten on vaikea tutkia ja paljastaa toimintaa.

Korruption torjunnan kannalta on tärkeää, että tekijöillä on todellinen riski jäädä kiinni. Lainsäädännön on oltava ajan tasalla ja valvontaan on varattava riittävästi resursseja. KKV:ssa on oma ryhmä, joka keskittyy vain kartelliselvityksiin ja tämä on selvästi tehostanut toimintaa ja kehittänyt tutkintaa. Korruption ja kartellien mahdolliset kytkökset edellyttävät myös viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämistä.