Internationella antikorruptionsdagen 2016: Korruptionen förblir ofta dold

Enligt Transparency Internationals korruptionsindex var den offentliga sektorn i Finland näst minst korrumperad i världen år 2015. Budskapet från seminariet på den internationella antikorruptionsdagen i Helsingfors 9.12.2016 var emellertid att korruptionen ofta förblir dold: den kan inte nödvändigtvis identifieras eller misstänkas.

Antti Norkela, forskningschef på KKV, presenterade korruptionens kopplingar till karteller på evenemanget. Enligt internationella studier och erfarenheter ligger mutor ofta bakom karteller. Även offentliga upphandlingar är attraktiva för korruption. De som utövar korruption försöker manipulera upphandlingar och beslut i hemlighet, och då är det svårt för myndigheter att undersöka och avslöja verksamheten.

När det gäller bekämpning av korruption är det viktigt att utövarna löper en risk att bli gripna. Lagstiftningen måste vara aktuell och tillräckligt med resurser måste reserveras för övervakning. På KKV finns en egen grupp som endast fokuserar på kartellutredningar, något som tydligt har effektiviserat verksamheten och utvecklat undersökningen. Eventuella kopplingar mellan korruption och karteller förutsätter även ett närmare samarbete mellan myndigheter.