Käräjäoikeus: HSL:n maksettava kuluttajalle hyvitys paikallisjunien viivästyksistä

Kuluttaja-asiamies on avustanut Helsingin käräjäoikeudessa kuluttajaa, joka haki Helsingin seudun liikenteeltä (HSL) hinnanalennusta vuosilippuun paikallisjunien viivästyksien vuoksi. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan HSL:n on maksettava 10 euron hinnanalennus.

Kiistassa oli kyse vaikeiden sääolosuhteiden aiheuttamista paikallisjunien viivästyksistä tammi-helmikuussa 2010. Kuluttajalla oli paikallisjunien käyttöön oikeuttava HSL:n vuosilippu, joka oli voimassa kyseisenä aikana.  Kuluttaja vaati junien viivästyksistä hyvitystä. HSL kieltäytyi hyvityksestä vedoten siihen, että kuluttaja on voinut käyttää junaliikenteen korvaavaa HSL:n järjestämää linja-autoliikennettä.

Kuluttaja vei asian kuluttajariitalautakuntaan. Lautakunta totesi, että palvelu ei vastannut sitä mitä kuluttajalla oli perusteltua aihetta olettaa ja suositti 10 euron hinnanalennusta. HSL ei noudattanut lautakunnan suositusta.

Koska kysymys HSL:n korvausvastuusta oli periaatteellisesti tärkeä ja koska HSL ei noudattanut kuluttajariitalautakunnan suositusta, kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa Helsingin käräjäoikeudessa. Asian käsittely käräjäoikeudessa alkoi alkuvuodesta 2013.

Helsingin käräjäoikeus velvoitti päätöksessään 15.5.2015 HSL:n maksamaan kuluttajalle 10 euron hinnanalennuksen. Käräjäoikeus totesi perusteluissa, että sopimuksen mukaisessa suorituksessa on ollut olennaisia puutteita. Vaikka viivästyksiä ei voi pitää HSL:n syynä, on se kuitenkin vastuussa tarjoamastaan palvelusta. Käräjäoikeus piti vaadittua hinnanalennusta kohtuullisena. HSL ei ilmoittanut tyytymättömyyttä päätökseen määräaikaan 22.5. mennessä, joten se on lainvoimainen.

VR:n kanssa kuluttaja-asiamies on talvimyöhästymisien osalta vuonna 2011 sopinut edelleen sovellettavasta korvausjärjestelmästä pääkaupunkiseudun paikallisliikenteessä. HSL kieltäytyi tuolloin maksamasta myöhästymisistä, vedoten muun muassa juuri siihen, että matkustaja olisi voinut käyttää muita HSL:n liikennepalveluja, kuten busseja.

Lisätietoja KKV:n verkkosivuilla:
Junamatkan viivästyminen