Kestävä kulutus on yhteispeliä – kuluttajien on voitava luottaa yritysten ympäristöväitteisiin

Kuluttajat ja yritykset ovat tärkeässä roolissa kestävän kulutuksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kuluttajat haluavat vaikuttaa valinnoillaan ja siksi on tärkeää, että yritykset tuovat esiin tuotteiden ympäristövaikutuksia. Kuluttaja-asiamies on muistuttanut kaupan ja markkinoinnin alan liittoja siitä, että markkinoinnissa ympäristöväittämien on oltava todenmukaisia, täsmällisiä ja relevantteja.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan ympäristövaikutusten markkinointi on vahvassa kasvussa. Tämä on toivottava kehitys, mutta se edellyttää kuluttajilta ja yrityksiltä tarkkaavaisuutta ja harkintaa. Liian ympäripyöreää ja yleistävää ympäristömarkkinointia tulee välttää. Kuluttajansuojan näkökulmasta ympäristöväitteet ovat tosiasiaväitteitä, eli markkinoijan on pystyttävä todentamaan niiden paikkansapitävyys.

”On hienoa, että yritykset selvittävät ympäristövaikutuksia ja pyrkivät edistämään kestävää kulutusta. Markkinoinnin pelisääntöjä noudattavalla vastuullisella toiminnalla taataan se, että kuluttajien valinnat perustuvat oikeaan tietoon”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Miten ympäristövaikutuksia voi markkinoida?

  • Markkinoinnissa tulee kertoa vain tuotteen ympäristövaikutuksia koskevista merkityksellisistä ja olennaisista asioista. Sitä, miten olennainen ympäristöväittämä on, arvioidaan suhteessa tuotteen kaikkiin ympäristövaikutuksiin.
  • Ympäristöominaisuuksista pitää kertoa selkeästi ja yksiselitteisesti. Yleisiä ilmaisuja on syytä välttää ja markkinoinnissa tulee käyttää vain sellaisia termejä, joita asiakkaat ymmärtävät. Harhaanjohtavia väitteitä tuotteen ympäristövaikutuksista ei tule käyttää.
  • Markkinoinnin kokonaiskuvan ja yleisvaikutelman tulee pitää paikkansa. Ympäristöväittämä voi olla harhaanjohtava, jos ei ole selvää koskeeko väittämä koko tuotetta, vain yhtä sen osista, yrityksen kokonaisympäristötehokkuutta vai vain tiettyjä sen toimintoja.
  • Yleistäviä sanoja (esim. ympäristöystävällinen, vastuullinen, vihreä, eko-tuote) voi käyttää vasta, kun on todella perusteellisesti selvittänyt tuotteen koko elinkaaren. Jotta tuotetta voisi sanoa ympäristöystävälliseksi, sen on kuormitettava ympäristöä merkittävästi vähemmän kuin muut samaan käyttötarkoitukseen käytettävät tuotteet. Jos mainostettavan tuotteen tuoteryhmälle on vahvistettu ympäristömerkkikriteerit, tuotteelle voi hakea pohjoismaista tai EU:n ympäristömerkkiä.
  • Tuotteiden ympäristöhyötyjen vertailu ei saa olla harhaanjohtavaa ja siinä tulee verrata samaan tarkoitukseen käytettäviä tavaroita tai palveluita.
  • Yrityksellä on näyttövastuu ympäristöväittämien osalta. Ympäristön hyväksi tehtyjen toimenpiteiden on oltava kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä ja niiden ympäristövaikutukset on voitava näyttää toteen.

Tarkempia ohjeita antaa kuluttaja-asiamiehen linjaus ympäristömarkkinoinnista.

Jos havaitsee markkinoinnissa epäkohtia tai askarruttavia asioita, niistä voi kertoa kuluttaja-asiamiehelle.