Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloitti toimintansa 1.1.2013

Kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta muodostettiin vuoden alussa uusi virasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Yhdistämisen tavoitteena on lisätä kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnallista painoarvoa ja tehostaa hallintoa. Virastojen lakisääteiset tehtävät säilyivät uudistuksessa ennallaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoa johtaa pääjohtaja. Lisäksi virastossa on kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtaja ja kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja, joka toimii myös kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttaja-asiamiehen lakisääteiset tehtävät ja toimivalta säilyivät uudistuksessa ennallaan. Viraston pääjohtaja ei voi ottaa päätettäväkseen kuluttaja-asiamiehen asioita.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on nimitetty väliaikainen johto 1.1.–31.3.2013 väliseksi ajaksi. Vt. pääjohtajaksi on nimitetty Kilpailuviraston ylijohtaja OTK, VT Juhani Jokinen, kilpailuasioiden vastuualueen vt. ylijohtajaksi viime keväästä Jokisen sijaisena toiminut DI, VTM Timo Mattila ja kuluttaja-asioiden vastuualueen vt. ylijohtajaksi sekä kuluttaja-asiamieheksi Kuluttajaviraston ylijohtaja OTK Päivi Hentunen. Julkinen haku pääjohtajan ja ylijohtajien virkoihin päättyy 7. tammikuuta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston budjetti vuonna 2013 on 11 miljoonaa euroa. Työntekijöitä virastolla on noin 150. Virasto sijaitsee toistaiseksi Helsingissä kahdessa eri toimipisteessä, mutta työ yhteisten toimitilojen löytämiseksi on jo käynnissä.