Kirsi Leivo aloitti KKV:n pääjohtajana

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kirsi Leivo aloittaa tänään Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) pääjohtajana. Kirsi Leivo seuraa KKV:n pääjohtajan tehtävässä eläkkeelle jäänyttä Juhani Jokista. Pääjohtajakausi kestää viisi vuotta.

KKV ajaa kuluttajien ja kansantalouden etua. Virasto huolehtii markkinoiden toimivuudesta valvomalla kilpailusääntöjen ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV tekee myös esityksiä kilpailua rajoittavien säännösten purkamiseksi, julkisten hankintojen avoimuuden edistämiseksi ja kuluttajansuojan kehittämiseksi.

”Ohjaamme rajalliset resurssimme sinne, missä veronmaksajat saavat niistä eniten hyötyä. Puutumme tiukasti kartelleihin ja muuhun laittomaan toimintaan jatkossakin. Kilpailu- ja kuluttajavalvonnan sanktioita on terävöitettävä, jotta niillä on laitonta toimintaa ennaltaehkäisevä vaikutus. Markkinoiden avaaminen ja kilpailuttaminen on suunniteltava huolella vaikutusarviointiin pohjautuen, jotta kuluttajat hyötyvät yritysten välisestä kilpailusta. Markkinatalouden hieno moottori, yritysten sisäsyntyinen pyrkimys tuottaa voittoa, on valjastettava kuluttajien ja kansantalouden hyödyksi. Asia on ajankohtainen esimerkiksi soteen, taksien Kela-kyyteihin ja sähköiseen tunnistamiseen liittyvässä keskustelussa”, sanoo KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo.

Leivo nostaa esiin yhtenä huolenaan kuluttajien ylivelkaantumisen. Luottojen tarjontaa koskeva nykyinen sääntely ei riitä suitsimaan erityisesti pikaluottojen kuluttajille aiheuttamia ongelmia. Kuluttajien kasvava velkaantuminen on haitallista myös kansantaloudelle. Ongelmapelaaminen on yksi monista ylivelkaantumiseen vaikuttavista tekijöistä. Leivon mukaan rahapelimonopolin oikeutusta, rahapelien markkinointia ja automaattien sijoittamista olisikin arvioitava uudelleen.

Leivo pitää tärkeänä, että KKV:n tekemän työn vaikuttavuus ja tunnettuus lisääntyy. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Myös henkilöstö on avainasemassa.

”KKV:n tehtävät ovat monimutkaisia ja edellyttävät korkeaa ammattitaitoa. Se, että pystymme tekemään työmme tehokkaasti ja palvelemaan yhteiskuntaa ja veronmaksajia mahdollisimman hyvin, on kiinni henkilöstömme osaamisesta, kokemuksesta ja hyvinvoinnista.”

KKV:n henkilöstön määrä kasvaa vuoden 2019 alusta lähtien, kun kuluttajien ja yritysten välisiä kiistoja sovitteleva kuluttajaneuvonta siirtyy maistraateista virastoon. Leivo näkee kuluttajaneuvonnan täydentävän hyvin KKV:lla jo olevaa kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävää. Virasto pystyy jatkossa auttamaan kuluttajia entistä monipuolisemmin tarjoamalla heille sekä henkilökohtaista neuvontaa että ajamalla laajempien kuluttajajoukkojen asiaa.

Kirsi Leivo, s. 1968

  • Valmistui oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1992 Helsingin yliopistosta.
  • Suoritti vuonna 1994 LL.M. -tutkinnon College of Europe:ssa ja vuonna 2011 eMBA -ohjelman.
  • Aloitti Kilpailuvirastossa johtajana vuonna 2001. Työskenteli sitä ennen asianajotoimistossa ja Euroopan komission oikeudellisella osastolla kilpailuasioiden parissa.

Lisätietoja: 

  • pääjohtaja Kirsi Leivo, p. 029 505 3351
  • Valokuvia median käyttöön