KKV antoi hallinnollista ohjausta Kotkan tapahtumakeskuksen rakennusurakan hankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 4.3.2022 antaman päätöksen mukaan Backstaff Oy toimi hankintalain vastaisesti, kun se ei kilpailuttanut Kotkaan suunnitellun tapahtumakeskuksen projektinjohtourakan hankintaa sen jälkeen, kun se oli siirryttyään suorahankintamenettelyyn tehnyt alkuperäiseen tarjouspyyntöön olennaisia muutoksia.

Backstaff Oy on Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistama tytäryhtiö, joka vastaa Kotkaan suunnitellun tapahtumakeskus Satama Areenan rakennuttamisesta. Backstaff Oy kilpailutti Kotkan satama-alueelle suunnitellun tapahtumakeskuksen projektinjohtourakan loppuvuodesta 2020. Hankintailmoituksessa hankinnan ennakoiduksi arvoksi ilmoitettiin 24 miljoonaa euroa. Kilpailutuksessa ei kuitenkaan jätetty yhtään tarjousta määräaikaan mennessä.

Backstaff Oy siirtyi tämän jälkeen suorahankintaprosessiin, jossa käytiin alustavat neuvottelut kolmen yrityksen kanssa. Neuvottelujen jälkeen Backstaff Oy solmi SRV Rakennuksen kanssa kehitysvaiheen sopimuksen helmikuussa 2021. Rakennusliikkeen kustannusarvio hankkeesta alkuperäisen kilpailutuksen mukaisilla suunnitelmilla oli noin 34 miljoonaa euroa. Neuvotteluvaiheessa varsinaiseen urakkasopimukseen tehtiin rakenneosia koskevia merkittäviä, alkuperäisestä kilpailutuksesta poikkeavia muutoksia, joiden jälkeen kustannusarvio oli noin 27,5 miljoonaa euroa. Varsinainen hankintasopimus allekirjoitettiin heinäkuussa 2021.

KKV totesi selvityksessään, että hankintasopimukseen oli tehty olennaisia muutoksia, joihin ei soveltunut mikään hankintalain sopimusmuutoksen oikeuttamisperusteista. KKV:n arvion mukaan tehdyt muutokset ovat koskeneet sopimuksen keskeisiä osia ja on mahdollista, että nämä muutokset hankintailmoituksessa olisivat voineet houkutella alkuperäiseen tarjouskilpailuun mukaan myös muita potentiaalisia tarjoajia. Kun hankintasopimukseen tehtiin suorahankintavaiheessa merkittäviä muutoksia, olisi koko hankinta tullut kilpailuttaa uudestaan. Suorahankinta oli siten KKV:n arvion mukaan lainvastainen.

KKV kiinnitti Backstaff Oy:n huomiota hankintalain suorahankintoja koskeviin oikeusohjeisiin sekä hankintasopimuksen muuttamista koskeviin oikeusohjeisiin.

Lisätietoja: 

Anni Vanonen

Johtava asiantuntija