KKV esittää 9 miljoonan euron seuraamusmaksua IKH:lle jälleenmyyjien hintojen määräämisestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää 9 miljoonan euron seuraamusmaksun Isojoen Konehalli Oy:lle (IKH) kielletystä määrähinnoittelusta. Lisäksi KKV määrää IKH:n lopettamaan tuotteiden vähimmäishinnan määräämisen jälleenmyyjilleen ja kiinteästä jälleenmyyntihinnasta sopimisen IKH-verkkokaupassa. Kielletty määrähinnoittelu on koskenut IKH:n tuotteiden myyntiä koko Suomen alueella. Rikkomus on alkanut vuonna 2010 ja jatkuu tietyiltä osin edelleen.

IKH on maahantuonti- ja rautakauppayritys, joka myy tuotteita suoraan kuluttajille sekä suurelle joukolle jälleenmyyjiä. IKH on asettanut myymilleen tuotteille suositushinnat, joita se on eri tavoin painostanut jälleenmyyjänsä noudattamaan. Tämä on käytännössä estänyt jälleenmyyjien välisen hintakilpailun ja nostanut asiakkaille myytävien tuotteiden hintoja.

IKH on seurannut jälleenmyyjiensä hinnoittelua ja ollut yhteydessä myyjiin, joiden hinnat ovat olleet sen suositushintoja alhaisempia. Jos jälleenmyyjä ei ole noudattanut vaadittua hintatasoa, IKH on poistanut yritykseltä alennuksia, kieltänyt IKH-tavaramerkin käytön, keskeyttänyt toimituksia ja myös irtisanonut erään jälleenmyyjän myyntiyhteistyösopimuksen.

IKH ylläpitää myös verkkokauppaa, jonka kautta IKH ja IKH-jälleenmyyntiketjuun kuuluvat jälleenmyyjät voivat myydä tuotteita kuluttajille. Kaikki IKH-verkkokauppaan erillisellä sopimuksella liittyneet jälleenmyyjät ovat sopineet noudattavansa samoja, kiinteitä jälleenmyyntihintoja IKH:n ylläpitämässä verkkokaupassa. IKH on myös erilaisin kannustimin houkutellut jälleenmyyjiä liittymään verkkokauppasopimukseen.

KKV alkoi selvittää asiaa, kun se sai tiedon menettelystä IKH:n jälleenmyyjältä. KKV on vuonna 2015 suorittanut tarkastuksia IKH:n ja jälleenmyyjien tiloissa.

IKH:lle esitetyn seuraamusmaksun määrä perustuu arvioon toiminnan haitallisuudesta ja laajuudesta. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista.

”Jälleenmyyjien on voitava päättää itse hinnoittelustaan. Vaikka puhuttaisiin suositushinnoista, on kyseessä kielletty ja haitallinen kilpailunrajoitus, jos jälleenmyyjiä todellisuudessa painostetaan noudattamaan vähimmäishintoja. Tällainen toiminta estää jälleenmyyjien välisen hintakilpailun ja nostaa kuluttajien tuotteista maksamia hintoja”, KKV:n ylijohtaja Timo Mattila toteaa.

KKV on edellisen kerran esittänyt seuraamusmaksun määräämistä määrähinnoittelutapauksessa vuonna 2010. Kiellettyä määrähinnoittelua ei välttämättä tunnisteta yhtä hyvin kuin esimerkiksi kilpailijoiden välisiä kartellisopimuksia ja määrähinnoittelu onkin todennäköisesti luultua yleisempää. Jälleenmyyjät saattavat myös omien liiketoiminnallisten etujensa vuoksi olla paljastamatta määrähinnoitteluun liittyviä sopimuskäytäntöjä.

Viraston päätös kieltää IKH:ta jatkamasta kiellettyä määrähinnoittelua on voimassa tästä päivästä (20.5.2020) lähtien. Esitys seuraamusmaksun määräämisestä on annettu samalla markkinaoikeudelle. Tarkempi tapahtumakuvaus löytyy viraston päätöksestä ja seuraamusmaksuesityksestä.

KKV:n päätös ja esitys markkinaoikeudelle

Lisätietoa:
Tutkimuspäällikkö Jarno Sukanen, p. 029 505 3352
Johtava asiantuntija Pekka Mattila, p. 029 5053324
Erityisasiantuntija Jussi Koivusalo, p. 029 505 3831
etunimi.sukunimi@kkv.fi

  • Määrähinnoittelulla tarkoitetaan ylemmän ja alemman myyntiportaan – esimerkiksi maahantuojan ja jälleenmyyjän tai valmistajan ja maahantuojan – välisiä sopimuksia ja menettelytapoja, joiden tavoitteena on saada aikaan kiinteä tai vähimmäishintataso.
  • Hinnoista sopiminen eri myyntiportaiden välillä on lähes aina kiellettyä ja vahingollista, sillä se nostaa hintoja keinotekoisesti kuluttajien vahingoksi.
  • Määrähinnoittelu ei edellytä kirjallista sopimusta tavarantoimittajan ja jälleenmyyjän välillä.
  • Määrähinnoittelua on myös välillinen vaikuttaminen jälleenmyyntihintoihin esimerkiksi kannustamalla tai painostamalla tietyn hinnan noudattamiseen.
  • Määrähinnoittelu voi painostuksen ja kannustamisen sijasta syntyä myös ylemmän ja alemman myyntiportaan yhteisymmärryksessä. Määrähinnoittelu on kiellettyä riippumatta siitä, kumpi porras tekee aloitteen hinnoista sopimiseen.
 • Kilpailuvirasto esittää Iittalalle seuraamusmaksua määrähinnoittelusta

  Lehdistötiedote 8 / 29.4.2010

  Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Iittala Group Oy Ab:lle neljän miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta määrähinnoittelusta.

  Iittala määräsi vuosina 2005–2007 useiden tunnettujen tuotteiden kuten Kivi-tuikun, Mariskoolin sekä Muumi-, Teema-, Aalto- ja KoKo-tuotteiden alimmat sallitut kuluttajahinnat. Iittala esti näin jälleenmyyjiä kilpailemasta hinnalla alentamalla omia katteitaan.

  Määrähinnoittelu kohdistui lähes kaikkiin Iittalan jälleenmyyjiin Suomessa. Tapauksen tutkinta käynnistyi, kun Iittalan jälleenmyyjät ottivat yhteyttä Kilpailuvirastoon. Iittala lopetti rikkomuksen viraston puututtua asiaan.

  Määrähinnoittelua pidetään jakelusopimuksissa yhtenä vakavimmista kilpailunrajoituksista. Jälleenmyyjillä tulee olla oikeus hinnoitella myymänsä tuotteet itsenäisesti ja halutessaan myös kilpailla tuotteiden hinnalla. Määrähinnoittelu on kiellettyä, koska sillä katsotaan olevan kuluttajahintoja nostava vaikutus.

  Esitys markkinaoikeudelle

  Lisätietoja:
  Erikoistutkija Tarja Sinivuori-Boldt
  Johtaja Kirsi Leivo