KKV esittää Leipuriliitolle seuraamusmaksua kielletyistä hintasuosituksista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimittanut tänään markkinaoikeudelle esityksen 55 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Leipuriliitto ry:lle. Esityksen perusteena ovat liiton vuosina 2007–2010 jäsenilleen antamat lainvastaiset hintasuositukset.

Toimialajärjestöjen antamat hintasuositukset ovat vakavia kilpailunrajoituksia, koska ne ovat omiaan yhdenmukaistamaan alalla toimivien yritysten hinnoittelua ja kannustamaan yrityksiä hintojen nostamiseen omien kustannustensa kehityksestä riippumatta. Kilpailuviranomainen on aiemmin puuttunut muun muassa Hiusyrittäjät ry:n antamiin vastaaviin suosituksiin, ja korkein hallinto-oikeus on päätöksellään vahvistanut suositusten lainvastaisuuden.

”Suosituksilla pyrittiin rajoittamaan yritysten välistä kilpailua”

KKV alkoi selvittää Leipuriliittoa koskevaa asiaa sen jälkeen, kun liitto oli elokuussa 2010 julkaissut lehdistötiedotteen, jossa käsiteltiin alan huonoa kannattavuutta ja painetta leipomotuotteiden hintojen nostamiseen. Vastaavia suosituksia todettiin vuosien mittaan sisältyneen myös muihin liiton tiedotteisiin, jäsenkirjeisiin, puheisiin ja Leipuri-lehden pääkirjoituksiin. Hinnankorotustarvetta perusteltiin suosituksissa esimerkiksi prosenttiluvuin kuvatulla kustannusten nousulla. Suositusten tarkoituksena oli seuraamusmaksuesityksen mukaan nostaa hintatasoa, yhdenmukaistaa hinnankorotusten suuruutta ja ajankohtaa ja rajoittaa näin leipomoyritysten välistä kilpailua.

Seuraamusmaksun määrä voi olla lain mukaan enintään 10 prosenttia elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän liikevaihdosta. Kun kyse on toimialayhdistyksestä, liikevaihtoon luetaan liiton varsinaisen toiminnan tuotot sekä jäsenmaksutulot.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että EU:n kilpailuviranomaisten soveltamiskäytännössä vastaava 10 prosenttia lasketaan yhteenliittymän liikevaihdon ja rikkomuksen kohteena olevilla markkinoilla toimivien jäsenyritysten liikevaihtojen summasta.

Julkinen versio seuraamusmaksuesityksestä