KKV yrkar på påföljdsavgift för Suomen Leipuriliitto för förbjudna prisrekommendationer

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i dag lämnat en framställning till marknadsdomstolen om att Suomen Leipuriliitto ry ska påföras en påföljdsavgift på 55 000 euro. Grunden för vår framställning är att förbundet gav sina medlemmar lagstridiga prisrekommendationer 2007–2010.

Prisrekommendationer av branschorganisationer är allvarliga konkurrensbegränsningar eftersom de är ägnade att samordna företagens prissättning inom branschen och uppmuntra företagen att höja priserna oberoende av hur de egna kostnaderna utvecklas. Konkurrensmyndigheten har tidigare ingripit i bland annat motsvarande rekommendationer av Suomen Hiusyrittäjät ry, och högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut bekräftat rekommendationernas lagstridighet.

”Rekommendationerna var ägnade att begränsa konkurrensen mellan företag”

KKV började utreda Suomen Leipuriliitto ry efter att förbundet i augusti 2010 hade publicerat ett pressmeddelande i vilket man tog upp branschens dåliga lönsamhet och trycket på att höja priserna på bageriprodukter. Motsvarande rekommendationer konstaterades under årens lopp ingå också i andra av förbundets meddelanden, medlemsbrev, tal och i tidningen Leipurilehtis ledare. Behovet av prisökning motiverades i rekommendationerna till exempel med kostnadsökningar som beskrevs i procenttal. Syftet med rekommendationerna var enligt framställningen om påföljdsavgift att höja prisnivån, harmonisera storleken av och tidpunkten för prishöjningarna och sålunda begränsa konkurrensen mellan bageriföretagen.

Påföljdsavgiftens storlek kan enligt lagen uppgå till högst 10 procent av en näringsidkares eller en sammanslutning av näringsidkares omsättning. När det gäller en branschorganisation inkluderas i omsättningen intäkterna från organisationens ordinarie verksamhet samt intäkterna från medlemskap.

Som jämförelse kan man konstatera att inom EU:s konkurrensmyndigheters tillämpningsbeslut räknas motsvarande 10 procent utifrån summan av sammanslutningens omsättning och medlemsföretagens omsättning på den marknad som är föremål för överträdelsen.