KKV hyväksyi Adelis Portfolio Holdingin ja DataCenter Finlandin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 18.12.2018 yrityskaupan, jossa Adelis Portfolio Holding II AB hankkii DataCenter Finland Oy:n.

Adelis Portfolio Holding II AB on ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiö Adelis Equity Partnersin omistama osakeyhtiö. Adelis Equity Partnersin sijoituskohteet toimivat muun muassa liiketoiminta- ja IT-palveluiden markkinoilla. DataCenter Finland Oy tarjoaa yhdessä tytäryhtiönsä DataCenter Services Oy:n kanssa erilaisia datakeskuspalveluita yritysasiakkaille Suomessa. DataCenterin palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa konesali- ja pilvipalvelut sekä niihin liittyvät valvonta-, lähituki- ja tietoturvapalvelut.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa, eikä DataCenter Finlandin markkinaosuus ole kapeimmalla mahdollisella markkinasegmentilläkään merkittävä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: tutkija Taru-Tuulia Tammi, p. 029 505 3024
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.